dr_natasa_gagovic

Dr Nataša Gagović
vd Direktor Zdravstvenog centra Užice


dr_Altan_1

Dr Altan  Hamidović

Zamenik  direktora ZC i  

Pomoćnik direktora ZC

za primarnu  zdravstvenu zaštitu 


Mirjana Savić , dipl.ecc.

Pomoćnik direktora  ekonomskog sektora

Filip Obrdović 

Pomoćnik direktora za nemedicinski sektor 

image_0_02_05_38ffab1289def86d25f31c3d68bf1f5798c6669934770d35f18266847d4480ad_V__2_

Vesović Vladan , dipl.ing . maš.
Direktor  tehničkog sektora

IMG_27fe8647c75a38e6d51658e9ea6252a0_V_1
Pomoćnik direktora ZC za organizaciju i koordinaciju kvaliteta zdravstvene zaštite u ZC Užice i

Glavna  sestra Zdravstvenog  centra  Užice

Jelena Panović dipl.med.sestra spec.