Prim. Dr Miloš Božović
Direktor Zdravstvenog centra Užice

Dr-Milos-BozovicDr Gordana Lučić
Pomoćnik direktora za organizaciju

Gordana_Lucic


Željko Jeremić, dipl. ecc.
Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
i direktor ekonomskog sektora
DSC04587


Radoš Topalović, dipl. pravnik

Direktor pravnog sektora

Rados-Topalovic

Panović Jelena,  SMS

Glavna  sestra Zdravstvenog  centra  Užice

IMG_20170103_221252