JAVNE NABAVKE U 2018 god.JN 01/18 - Lekovi
  * Poziv JN 01/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora 1 deo
  * Odluka o dodeli ugovora 2 deo
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obavestenje o zaključenim ugovorima
  * Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke

JN 02/18 - Usluge čišćenja prostorija u ZC Užice
  * Poziv JN 02/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača 1
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

JN 03/18 - Sredstva i pribor za održavanje higijene
  * Poziv JN 03/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 04/18 - Reagensi za biohemijski analizator Dirui u DZ Požega
  * JN 04/18 Poziv
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 05/18 - Reagensi za biohemijski analajzer Dimension RxL/RxLMax u OB Priboj
  * Poziv JN 05/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 06/18 - Servis vozila u garantnom roku
  * Poziv JN 06/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 07/18 - Reagensi za biohemijsku laboratoriju i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 07/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zakljucenim ugovorima

JN 08/18 - Osteosintetski materijal
  * Poziv JN 08/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 09/18 - Reaggensi za biohemijski analajzer Spin 120 i Spin 200
  * Poziv JN 09/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 JN 10/18 - Potrošni materijal za urinski analizator EH 2080 Mindray
  * Poziv JN 10/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 11/18 - Testovi za sistem Vitek 2 compact i potrošni materijal za gasni analizator Rapid Point RP 500
  * Poziv JN 11/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 12/18 - Reagensi za biohemijski analizator Olympus AU 480
  * Poziv JN 12/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 13/18 -  Reagensi za hematološke brojače Symex XS 500 I, Microsemi CRP i gasni analajzer ABL 80 Flex Basic
  * Poziv JN 13/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 14/18 - Reagensi za hematološke brojače Beckman HmX Counter i Advia 2120
  * Poziv JN 14
  * Konkursna dokumetacija
  * Odluka ododeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 15/18 - Vodovodni materijal
  * Poziv JN 15/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Ponuda EKO PROM 1 deo
  * Ponuda EKO PROM 2 deo
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 16/18 - Servisiranje, popravka i održavanje medicinske opreme
  * Poziv JN 16/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena kokursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 5
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Pitanja i odgovori 6
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN 17/18 - Reagensi za Adviu Centaur XP, Adviu 1650-1800 i Adviu 120
  * Poziv JN 17/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 18/18 - Usluge servisiranja vozila ZC Užice
  * Poziv JN 18/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora (prvi deo)
  * Odluka o dodeli ugovora (drugi deo)
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 19/18 - Reagensi za biohemijski analajzer Diumension RxL i RxL Max DZ Užice
  * Poziv JN 19/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 20/18 - Popravka angio sale Artiz Zee proizvođača Siemens u OB Užice
  * Poziv JN 20/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 21/18 - Potrošni materijal i konci za potrebe kardiohirurgije
  * Poziv JN 21/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmenu konkursne dokumentacije 1
  * Izmenu konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursna dokumentacije 3
  * Odluka o dodeli ugovora (prvi deo)
  * Odluka o dodeli ugovora (drugi deo)
  * Odluka o obustavi

JN 22/18 - Implanti za kukove i kolena
  * Poziv JN 22/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
  * Obavestenje o zakljucenim okvirnim sporazumima
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 23/18 - Materijal za dijalizu
  * Poziv JN 23/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora (prvi deo)
  * Odluka o dodeli ugovora (drugi deo)


JN 24/18 - Reagensi za aparat Stratus za prijemno odeljenje Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 24/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 25/18 - Mazut
  * Poziv JN 25/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 26/18 - Sredstva za dezinfekciju
  * Poziv JN 26/18
  * Konkursna dokumentacija 
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora 1 deo
  * Odluka o dodeli ugovora 2 deo
  * Odluka o obustavi postupka

JN 27/18 - Ppopravka magnetne rezonance GE Healtcare, Signa HDxT 1.5T OB Užice
  * Poziv JN 27/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 28/18 - Reagensi za hematološke brojače i vakuum epruvete za biohemijsku laboratoriju
  * Poziv JN 28/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 29/18 - Materijal za transfuziju
  * Poziv JN 29/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2
  * Pitanja i odgovori 3

JN 30/18 - Potrosni materijal za izvodjenje koronarografija i PCI procedura u Sali za kateterizaciju srca
  * Poziv JN 30/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori br. 1

JN 31/18 - Reagensi i potrošni materijal za imunohistohemiju
  * Poziv JN 31/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 32/18 - Medicinski gasovi
  * Poziv JN 32/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 33/18 - Risovani papir
  * Poziv JN 33/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 34/18 - Reagensi za elektrolitni analajzer Diamond Smart Lyte za OB Priboj
  * Poziv JN 34/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 35/18  - Reagensi za aparat RAMP za odredjivanje troponina za OB Priboj
  * Poziv JN 35/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 36/18 - Sanitetski i ostali potrosni materijal
  * Poziv JN 36/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1

JN 37/18 - Materijal za mikrobiolosku laboratoriju i alergeni
  * Poziv JN 37/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 39/18 - Rekonstrukcija instalacije medicinskog kiseonika u zgradi Internog odeljenja Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 39/18
  * Konkursna dokumentacija

JN 41/18 - Testovi za endoskopiju
  * Poziv JN 42/18
  * Konkursna dokumentacija


JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2018 god.


JNMV 01/18 - Servisiranje pumpi i elektromotora

JNMV 02/18 - Toneri i riboni
JNMV 03/18 - Povremeni građevinski radovi
JNMV 04/18 - Servisiranje mašina za veš
JNMV 05/18 - Sitan inventar
JNMV 06/18 - Radne uniforme, zaštitna odeća i obuća

  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 07/18 - Putničko vozilo za DZ Čajetina
  * Poziv JNMV 07/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JNMV 08/18 - Putnička vozila za DZ Užice
  * Poziv JNMV 08/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pojašnjenje konkursne dokumentacije
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 09/18 - Posteljno platno i pelene
  * Poziv JNMV 09/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JNMV 10/18 - Terensko vozilo za Dom zdravlja Nova Varoš

  * Poziv JNMV 10/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/18 - Usluge zbrinjavanja medicinskog otpada
  * Poziv JNMV 11/18
  * Odluka o pokretanju postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 12/18 - Medicinska oprema za DZ Bajina Bašta
  * Poziv JNMV 12/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/18 - Medicinska oprema za DZ Nova Varoš
  * Poziv JNMV 13/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1

JNMV 14/18 - Letnje gume
  * Poziv JNMV 14/18
  * Odluka o pokretanju postupka 
  * Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 15/18 - Servisiranje štampača i fotokopir aparata u ZC Užice
  * Poziv JNMV 15/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 16/18 - Potrošni materija za medicinske uređaje
  * Poziv JNMV 16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 17/18 - Servisiranje klima i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 17/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 18/18 - Izrada plana za zaštitu od požara
  * Poziv JNMV 18/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 19/18 - Rezervni delovi za kompjutere
  * Poziv JNMV 19/18
  * Konkursna dokumentacija