KONTAKT   

Miloša Obrenovića 17,
Užice, 31 000
Srbija

Telefoni:
+381-31-599-599

Fax:
+381-31-599-523

E-mail adresa (Generalni direktor ZC Užice): generalnizc@zcue.rs

E-mail adresa (Opšta bolnica Užice): obuzice@gmail.com

E-mail adresa (Dom zdravlja Užice): dzuzice@gmail.com

*


*


*


*