POSLOVNI KODEKS
-Poslovni kodeks


IZVEŠTAJ O REDOVNOJ I VANREDNOJ UNUTRAŠNJOJ
PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA
- Obrazac 1.
- Obrazac 2.
INTERNI DOKUMENTI

Protokol o saradnji DNA Global Group doo 

Protokol o saradnji Care Direct d.o.o.

Protokol o saradnji Opšta bolnica Prijepolje 

Protokol o saradnji Opšta bolnica Priboj 

Drugi ugovor o saradnji Opšta bolnica Priboj


EXTERNI DOKUMENTI

Protokol o medjusektorskoj saradnji

ODLUKE UO 2024

Odluka UO od 30.05.2024.god
Dnevni red i odluke UO za 03.04.2024.g. Dokument1
Dnevni red i odluke UO za 03.04.2024.g. Dokument2


ODLUKE UO 2023
Dnevni red i odluke UO od 26.12.2023.
Dnevni red i odluke UO od 24.04.2023.
Odluke UO od 04_01_2023_god.
Dnevni red i odluke UO od 10.02.2023
Dnevni red i odluke UO od 28.02.2023.
Dnevni red i odluke UO od 28.03.2023.
Dopuna odluke UO 0301 br.4095/1
Dnevni red i odluke UO od 03.07.2023.

ODLUKE UO 2022
Odluka UO  od 30_03_2022.godine
Dnevni red i odluke UO
Dnevni red i odluke UO 15_07_2022
Dnevni red i odluke UO 23_08_2022
Odluka UO od 05_12_2022.godine


ODLUKE UO 2020

Odluke UO od 
Odluke UO od 28.02.2020.godine , za 2020
Odluke UO od 28.02.2020.godine , za 2019
Odluke UO od 05.06.2020.godine


Odluke (2019)

Odluke UO od 27.12.2019.god.
ODLUKE UO OD 31.10.2019.GODINE

ODLUKE UO OD 22.04.2019 I 15.05.2019.GODINE

ISPRAVKA ODLUKE UO OD 25.03.2019,

ODLUKE UO OD 25.03.2019.

ODLUKE UO OD 22.02.2019.

ODLUKA UO OD 08.02. 2019.

ODLUKE UO OD 11.01.2019.Odluke (2018)

Odluka UO  27.12.2018

Odluka UO 18.12.2018.

Odluka UO 29.09.2018

Odluke UO 13.09.2018

Odluke UO 03.08.2018

Odluke UO 07.06.2018

Odluke UO 11.05.2018 

Odluke UO 04.05.2018

Odluke UO 25.04.2018

Odluke UO 30.03.2018

Odluke UO 20.03.2018

Odluke UO 21.02.2018

Odluke UO 12.01.2018

Odluke (2017)

Odluke UO 29.12.2017.

Odluke UO 05.12.2017.

Odluke UO 17.11.2017.
Odluke UO 07.09.2017.
Odluke UO 29.08.2017.
Odluke UO 01.08.2017.
Odluke UO 17.07.2017.
Odluke UO 21.06.2017.
Odluke UO 22.05.2017.
Odluke UO 28.04.2017.
Odluke UO 31.03.2017.
Odluke UO 17.03.2017.
Odluke UO 13.03.2017.
Odluke UO 24.02.2017.
Odluke UO 27.01.2017.
Odluka o prigovoru na dodelu specijalizacije Prijepolje

Odluke (2016)

Odluke UO 02.11.2016.
Odluke UO 25.10.2016.
Odluke UO 14.10.2016.
Odluke UO 17.06.2016.
Odluke UO 08.06.2016.
Odluke UO 25.04.2016.
Odluke UO 11.04.2016.
Odluke UO 25.02.2016.
Odluke UO 18.01.2016.

Odluke (2015)

Odluke UO 30.12.2015.

Odluke UO 24.11.2015.
Odluke UO 06.11.2015.
Odluke UO 13.10.2015.
Odluke UO 31.07.2015.
Odluke UO 29.05.2015.
Odluke UO 20.05.2015.
Odluke UO 08.05.2015.
Odluke UO 28.04.2015.
Odluke UO 12.03.2015.
Odluke UO 28.01.2015.

Odluke UO 31.12.2014.
Odluke UO 30.12.2014.
Odluke UO 15.12.2014.
Odluke UO 28.11.2014.
Odluke UO 23.09.2014.

Odluke UO 17.09.2014.
Odluke UO 09.09.2014.
Odluke UO 24.07.2014.
Odluke UO 15.07.2014.
Odluke UO 23.04.2014.
Odluke UO 26.03.2014.
Odluke UO 31.01.2014.

Odluke UO 30.12.2013.
Odluke UO 05.11.2013.
Odluke UO 02.10.2013.
Odluke UO 30.05.2013.
Odluke UO 24.04.2013.
Odluke UO 28.02.2013.

Odluke UO 27.12.2012.
Odluke UO 22.10.2012.
Odluke UO 27.07.2012.
Odluka UO 05.04.2012.
Odluka UO 01.03.2012.

Odluka UO 30.01.2012.


Odluka UO 29.12.2011.
Odluke UO 05.12.2011.
Odluke UO 31.10.2011.
Odluke UO 16.9.2011.

Odluke UO 11.8.2011.
Odluke UO 10.6.2011.


Komisija za bolničke infekcije OB Užice
Komisija za bolničke infekcije ZC
Komisija za unapredjenje kvaliteta ZC
Konkurs za direktora
Izbor direktora


PLANOVI I IZVEŠTAJI

Plan javnih nabavki za 2016. godinu, zdravstveni centar Užice
Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2016 godinu


Plan javnih nabavki za 2017. godinu, za zdravstveni centar Užice
Dopuna plana 1 JN za 2017. god.

Izmena plana Javnih nabavki za 2017. god.


Plan javnih nabavki za 2018. godinu
   * Dopuna 1 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * Dopuna 2 plana javnih nabavki za 2018 god.
   *
Dopuna 3 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * Dopuna 4 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * Dopuna 5 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * Dopuna 6 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * 
Dopuna 7 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * Dopuna 8 plana javnih nabavki za 2018 god.
   * Dopuna 9 plana javnih nabavki za 2018 god.


PLANOVI JAVNIH NABAVKI ZA 2019 god.

  *  Plan javnih nabavki za 2019 godinu

  * Dopuna plana 1 JN za 2019 godinu

  * Dopuna plana 2 JN za 2019 godinu
  * Dopuna plana 3 JN za 2019 godinu
  * Dopuna plana 4 JN za 2019. godinu
  * Dopuna plana 5 JN za 2019. godinu
  * Dopuna plana 6 JN za 2019. godinu
  * Dopuna plana 7 JN za 2019. godinu

PLANOVI JAVNIH NABAVKI ZA 2020 GODINU
* Plan javnih nabavki za 2020. godinu
* Prva dopuna plana javnih nabavki za 2020
Druga dopuna plana javnih nabavki za 2020
* Treća dopuna plana javnih nabavki za 2020

PLANOVI JAVNIH NABAVKI ZA 2021 GODINU

 *  Plan javnih nabavki za 2021. godinu
 *  Prva dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
Druga dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
* Treća dopuna javnih nabavki za 2021. godinu
* Četvrta dopuna javnih nabavki za 2021. godinu
* Peta dopuna javnih nabavki za 2021. godinu
 * Šesta dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
 * Sedma dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
 * Osma dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
 * Deveta dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
 * Deseta dopuna javnih nabavki za 2021.godinu
 *
Jedanaesta dopuna javnih nabavki za 2021. godinu
 * Dvanaesta dopuna javnih nabavki za 2021. godinu

PLANOVI  JAVNIH NABAVKI ZA 2022 GODINU

* Plan javnih nabavki za 2022.godinu
* Prva dopuna plana javnih nabavki za 2022.godinu
* Druga dopuna plana javnih nabavki za 2022.godinu
* Treća dopuna plana javnih nabavki za 2022
* Četvrta dopuna plana javnih nabavki za 2022
* Peta dopuna plana javnih nabavki za 2022
* Šesta dopuna plana javnih nabavki za 2022
* Sedma dopuna plana javnih nabavki za 2022
* Osma dopuna plana javnih nabavki za 2022

PLANOVI  JAVNIH NABAVKI ZA 2023 GODINU

* Plan javnih nabavki za 2023.godinu
Prva dopuna plana javnih nabavki za 2023.godinu
Druga dopuna plana javnih nabavki za 2023.godinu
Treća dopuna plana javnih nabavki za 2022.godinu
Četvrta dopuna plana javnih nabavki za 2023.godinu
Peta dopuna plana javnih nabavki za 2023.godinu

PLANOVI  JAVNIH NABAVKI ZA 2024 GODINU

* Plan javnih nabavki za 2024.godinu


Dvanaestomesečni izveštaj za 2014. godinu

Finansijski plan 2021

Finansijski plan 2015
Plan rada 2014

Izveštaj o izvršenju plana rada 2013

Finansijski plan 2014

Plan javnih nabavki 2014

Plan edukacija 2014

Plan rada komisije za zaštitu od bolničkih infekcija za 2014. godinu

IPUK 2014

Izveštaj o sprovođenju IPUK 2013

Plan provere kvaliteta stručnog rada 2014

Izveštaj o sprovođenju plana provere kvaliteta stručnog rada 2013

Anketa pokazatelja kvaliteta koji se tiču zadovoljstva ambulantnih pacijenata 2009-2013

Anketa zaposlenih za 2013 po službama OB UE


Dopuna plana specijalizacija za 2014. godinu

Plan specijalizacija za 2014. godinu

Plan specijalizacija za 2013. godinu
Plan specijalizacija za 2012. godinu
Plan uže specijalizacije

Plan uže specijalizacije 2014. godine

Stručni savet
Upravni i Nadzorni odbor
Javne nabavke

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Strateški plan Opšte bolnice Užice 2016. do 2020.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke – interni akt

Operativni plan za 2014

STATUT ZC

Zakoni

Dopuna Instrukcija za primenu Zakona o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija za primenu Zakona o zdravstvenom osiguranju
Instrukcije za primenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
Zakon o zastiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o pravima pacijenata

Pravilnici

Pravilnik o uslovima za prevoz
Obrazac id broja
Obrazac ino osiguranici
Obrazac izabrani lekar
Obrazac za prijavljivanje neželjene reakcije na lek
Pravilnik kontinuirana edukacija
Pravilnik licence
Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima 2
Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima
Pravilnik o nacinu prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove
Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti
Pravilnik o postupku izdavanja prijave rodjenja
Pravilnik o proveri kvaliteta stručnog rada
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji zdravstvenih ustanova
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz zdr osiguranja
Pravilnik o uslovima za obavljanje dopunskog rada
Pravilnik ostvarivanje zdravstvenog osiguranja
Pravilnik RZZO 2010
Pravilnik standardi za primenu citostatika
Pravilnik ugradna medicinska sredstva 2
Pravilnik ugradna medicinska sredstva
Pravilnik_pracenje_kvaliteta  ima li novije
Predračun sredstava za 2011
Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka grlića materice
Pravilnik o primeni zakona o javnim nabavkama

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Komore

Etički kodeks doktora stomatologije
Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije
Statut Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
Statut Lekarske komore Srbije
Zakon o komorama zdravstvenih radnika

Dopunski rad

Instrukcija o dopunskom radu zdravstvenih radnika naci
Pravilnik o uslovima za obavljanje dopunskog rada


Završni račun

Izveštaj za 2020.god.
Izveštaj za 2019.god.
Izveštaj za 2018 god.
Izveštaj za 2017 god.
Izveštaj za 2015 god.
Izveštaj za 2016 god.