LISTE ČEKANJA

Poštovani osiguranici,
U uslovima rada sa ograničenim finansjiskim sredstvima, za medicinske intervencije i procedure koje su skupe, formiraju se Liste čekanja. Ovde možete naći odgovore na neka uobičajena pitanja koja će Vam pomoći da se informišete o listama čekanja.

U našoj ustanovi Liste čekanja se formiraju za sledeće intervencije i procedure koje nisu hitne: kompjuterizovana tomografija (CT) glave, vrata i kičmenog stuba, magnetna rezonanca (MR) glave, vrata i kičmenog stuba, za ugradnju endoproteza kuka i kolena, oftalmološke intervencije operacije katarakte  i ugradnje sočiva.

Nakon procene doktora da Vam je neka od ovih procedura neophodna, evidentiraju se Vaši lični i zdravstveni podaci na osnovu kojih se određuje mesto na listi čekanja.

Jedino Vi možete da vidite svoje mesto na Listi čekanja - time štitimo Vašu privatnost, što smo dužni da poštujemo po zakonu.

Vaše mesto na Listi čekanja možete videti u odgovarajućoj službi u našoj ustanovi, ili proverom na internet stranici Republikog zavoda za zdravstveno osiguranje Beograd, preko zaštićenog jedinstvenog matičnog broja građana iz lične karte (JMBG) čijih su prvih 7 i poslednja cifra vidljive. Samog sebe identifikujete upoređujući vidljive cifre sa odgovarajućim ciframa u svom JMBG.

Pogledajte Listu čekanja RZZO za Zdravstveni centar Užice.