ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

 24.09.2020.          0,00

stanje prethodnog dana

                              0.00

priliv od RFZO

              18.745.740,85

participacija

                     33.714,00

ostali prilivi                               0,00
UKUPNO:

              18.779.454,85

plaćanja od sredstava RFZO                                              

              18.745.740,85

ostale isplate

                     33.714,00

UKUPNO:

              18.779.454,85PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN

24.09.2020


ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 15.04.2020. 586.420,32


stanje prethodnog dana

584.200,32
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata 2.220,00
UKUPNO: 586.420,32
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
aknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 0