ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

11.10.2019.         10.200,00

stanje prethodnog dana

                              2.500,00
priliv od RFZO

                                     0,00

participacija

                            88.788,00      

ostali prilivi                                      0,00
UKUPNO:

                            88.788,00

plaćanja od sredstava RFZO                                      0,00
ostale isplate                             81.088,00
UKUPNO:

                            81.088,00PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN 10.10.2019.

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 11.10.2019. 11.295.163,11


stanje prethodnog dana

11.078.662,11
priliv od RFZO 7.279.120,45
povraćaji od izvršenih isplata 216.501,00
UKUPNO: 18.574.283,56
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate
Prevoz


Jubilarne nagrade

 2.925.557,44

Otpremnine 560.554,47
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade 1.488.739,75
Otpremnine 2.004.729,45
Naknadni troškovi pogrebnih usluga 39.530,00
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine 260.009,34
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 7.279.120,45