ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

21.01.2020.          0,00

stanje prethodnog dana

                             0,00
priliv od RFZO

                             0,00

participacija

                    73.700,00

ostali prilivi                              0,00
UKUPNO:

                    73.700,00

plaćanja od sredstava RFZO

                             0,00

ostale isplate                     73.700,00
UKUPNO:

                    73.700,00PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN 17.01.2020

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 21.01.2020. 557.723,24


stanje prethodnog dana

573.523,24
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata
UKUPNO: 573.523,24
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate 15.200,00
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate 600,00
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 15.800,00