ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

09.12.2019.          0,00

stanje prethodnog dana

                             0,00
priliv od RFZO

               4.807.870,09

participacija

                  111.132,00

ostali prilivi                              0,00     
UKUPNO:

               4.919.002,09

plaćanja od sredstava RFZO

               4.807.870,09

ostale isplate                   111.132,00
UKUPNO:

               4.919.002,09PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN 09.12.2019

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 09.12.2019. 10.211.833,12


stanje prethodnog dana

10.221.715,92
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata
UKUPNO: 10.221.715,92
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate 9.882,80
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 9.882,80