ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

 26.11.2020.         0,00

stanje prethodnog dana

                             0,00

priliv od RFZO

               6.564.879,06

participacija

                    30.113,00

ostali prilivi                              0,00
UKUPNO:

               6.594.992,06

plaćanja od sredstava RFZO                                              

               6.564.879,06

ostale isplate

                    30.113,00

UKUPNO:

               6.594.992,06PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN

26.11.2020


ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 15.04.2020. 586.420,32


stanje prethodnog dana

584.200,32
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata 2.220,00
UKUPNO: 586.420,32
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
aknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 0