ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

 07.04.2020.         0,00

stanje prethodnog dana

                             0,00
priliv od RFZO

                             0,00

participacija

                      9.170,00

ostali prilivi                              0,00
UKUPNO:

                      9.170,00

plaćanja od sredstava RFZO

                             0,00          

ostale isplate                       9.170,00
UKUPNO:

                      9.170,00PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN 06.04.2020

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2020. 12.451.248,72


stanje prethodnog dana

12.411.785,22
priliv od RFZO 41.650,00
povraćaji od izvršenih isplata
UKUPNO: 12.453.435,22
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate 2.186,50
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
aknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 2.186,50