ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN

 17.06.2019.      0,00

stanje prethodnog dana

0,00
priliv od RFZO
participacija 52.180,00
ostali prilivi
UKUPNO:

52.180,00

plaćanja od sredstava RFZO
ostale isplate 52.180,00
UKUPNO:

52.180,00PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN 11.06.2019.

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 17.06.2019. 8.545.037,52


stanje prethodnog dana

8.400.025,68
priliv od RFZO 146.051.947,03
povraćaji od izvršenih isplata 18.826,69
UKUPNO: 154.470.799,40
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO


PRIMARNA ZZ
Plate 52.947.838,03
Prevoz
Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate 86.141.403,60
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate 6.836.520,25
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 145.925.761,88