ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

                  18.06.2024.

stanje prethodnog dana

                             0,00

priliv od RFZO

             14.316.280,67

ostali priliv                                         0,00

UKUPNO:

             14.316.280,67

plaćanja od sredstava RFZO                                                  

             14.316.280,67

ostale isplate

                             0,00

UKUPNO:

             14.316.280,67PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN     


18.06.2024.


ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 15.04.2020. 586.420,32


stanje prethodnog dana

584.200,32
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata 2.220,00
UKUPNO: 586.420,32
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
aknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 0