ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-404661-03
STANJE SREDSTAVA NA DAN  

21.08.2019.      0,00

stanje prethodnog dana

                         0,00
priliv od RFZO

                         0,00

participacija                82.570,00
ostali prilivi
UKUPNO:

               82.570,00

plaćanja od sredstava RFZO                         0,00
ostale isplate                82.570,00
UKUPNO:

               82.570,00PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO NA DAN 19.08.2019.

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
840-2183761-31
STANJE SREDSTAVA NA DAN 21.08.2019. 9.533.605,35


stanje prethodnog dana

9.534.625,35
priliv od RFZO
povraćaji od izvršenih isplata
UKUPNO: 9.532.794,31
PLAĆANJE OD SREDSTAVA RFZO:


PRIMARNA ZZ
Plate
Prevoz


Jubilarne nagrade


Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


SEKUNDARNA  ZZ
Plate 1.020,00
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


STOMATOLOŠKA ZZ
Plate
Prevoz
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Naknadni troškovi pogrebnih usluga
Povraćaj RFZO


UKUPNO: 1.020,00