Datum i
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

21.02.2017

u 12.00 h

Opšta bolnica Užice

PRIMENA COLISTINA U LEČENJU INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA

Dr. Branko Anđelković
mark.menađer
Alvogen Pharma 

svi zainteresovani lekari i medicinski tehničari-sestre

nije akreditovano

22.02.2017

u 12:00 h

Opšta bolnica Užice

PREVENCIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA PRAVILNOM HIGIJENOM I DEZINFEKCIJOM

Kompanija “Ecolab Hygiene”

svi zainteresovani lekari i medicinski tehničari-sestre

nije akreditovano

01.03.2017

u 12:00h

Opšta bolnica Užice

ADEKVATNA SUPLEMENTACIJA I ISHRANA ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Dr Snežana Furtula
dr Zdravko Ždrale

svi zainteresovani lekari

nije akreditovano