Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

18.10.2018

u 13:00h

Opšta bolnica Užice 

sala za sastanke

TS2

"PSEUDO
HIPERKALEMIJA,
UZROCI I
REŠENJA"
"ZNAČAJ LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA SINOVIJALNE
TEČNOSTI"
D-1-303/18
D-1-307/18

dipl.ph med.
biohemičar Sandra
Stošić

strukovni-medicinsko laboratorijski tehnolog
Svetlana
Tozev


med.sestre,
med.tehničari,
biohemičari ,laboratorijski tehničari

po
2
boda