Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

01.11.2022   u 12.00 h

O B Užice

sala za sastanke

TS2

1."Krivica - Priziv   Savesti"


mr.sci med Radmila Nešić, Beograd


Lekari, medicinske sestre                        i tehničari svih profila,   stomatolozi,   farmaceuti5   bodova


01.11.2022   u 12.00 h


O B Užice

sala za sastanke

TS2

2."Mašta je moć" mr.sci med Radmila Nešić, Beograd Lekari, medicinske sestre                     i tehničari svih profila,   stomatolozi,   farmaceuti

     5   bodova

Predavanje je  akrditovano za sve profile medicinskih sestara i

tehničara, lekare, stomatologe, diplomirane farmaceute i besplatno je

za sve članove Udruženja zdravstvenih radnika Užice, a za ostale

koji nisu članovi Udruženja kotizacija se naplaćuje u iznosu od

1000,00 dinara preko platnog spiska ili uplatom na žiro račun

Udruženja zdravstvenih radnika Užice : 355-1028105-25.

Uplatnicu poneti na predavanje.