Datum i
vremeMesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

26.04.2018

u 12:30hOpšta bolnica Užice 

sala za sastanke

TS2

"ULOGA MEDICINSKE SESTRE U DIJAGNOSTIČKIM PROCEDURAMA U ONKOLOGIJI"
D-1-1481/17

sms Milka Stojić
med.sestre,
zdr.tehničari

2
boda

27.04.2018

u 12:30hOpšta bolnica Užice 

sala za sastanke

TS2

"KARDIOPULMONALNO CEREBRALNA REANIMACIJA I ULOGA MEDICINSKE
SESTRE "

D-1-603/17

sms Radmila Vučković

med.sestre,
zdr.tehničari

2
boda