DATUM I VREME

MESTO

TEMA


PREDAVAČ

CILJNA GRUPA

BROJ BODOVA

15.12.2016.
12:30

Opšta bolnica Užice
NEINVAZIVNI PRENATALLNI TEST - PANORAMA

Aqualab plus ginekolozi pedijatri i ostali zainteresovani
05.12.2016
12:30
Opšta bolnica Užice "Bolesti koje izaziva pušenje,zdravstveni radnici protiv duvanskog dima"
"Alkoholizam i njegovi aspekti po psihičko,fizičko i socijalno zdravlje stanovništva,a i po ekonomiju,statistika"
A-1-2610/16
D-1-1315/16

dr Velimir Knežević Medicinske sestre, tehničari, lekari, biohemičari, stomatolozi,
farmaceuti
2 boda
2 boda
06.12.2016
12:30
Opšta bolnica Užice "Bolesti koje izaziva pušenje,zdravstveni radnici protiv duvanskog dima"
"Zdravstveni radnici protiv alkoholizma"
D-1-1316/16
A-1-2611/16

dr Velimir Knežević Medicinske sestre, tehničari, lekari, biohemičari, stomatolozi,

2 boda
2 boda

07.12.2016
12:30
Opšta bolnica Užice "Prevencija narkomanije,uloga porodice"
A-1-2616/16

dr Velimir Knežević Medicinske sestre, tehničari, lekari, 
stomatolozi,
2 boda