Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi


30.09.2019

u 12.30 

O B Užice 

sala za sastanke

TS2

„SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA – DELOKRUG RADA MEDICINSKE SESTRE“

Snežana Starčević, sms  - Opšta bolnica Užice

medicinske sestre i

tehničari

svih profila


2
boda