Datum i
vreme


Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

22.12.2017

u 12:00h


Opšta bolnica Užice

ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST HRANE I ALIMNETARNE BOLESTI
A-1-2519/17

dr Violeta Prošić
Ksenija Bugarinović Milovanović spec.toksikološke hemije
dr Danijela Šuljagić Milanović
dr Petar Kovačevićbiohemičari,
med.sestre,
laboratorijski i zdrav.tehničari,
lekari


kot.

500 d

2 boda

27.12.2017

u 13:00h


Opšta bolnica Užice

AMNIOCENTEZA
D-1-1213/17

sms-babica
Vukana Didanović

med.sestre,
zdrav.tehničari svih profila

2 boda 

23.01.2018

   u 12:30h


Opšta bolnica Užice 

sala za sastanke

TS2

AMNIOCENTEZA

D-1-1213/17

sms-babica

Vukana Didanović

med.sestre,
i tehničari svih    profila


2 boda