Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

21.11.2018

u 12:30h

Opšta bolnica Užice 

sala za sastanke

TS2

"ALKOHOL ALKOHOLIZAM ALKOHOLIČARI"
D-1-432/18

sms Vukana Didanović


medicinske sestre i tehničari svih profilai

2
boda
ć