Datum i
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

26.04.2017

u 13.00 h

Opšta bolnica Užice

ASTMA I PRIDRUŽENE BOLESTI U OKVIRU ATOPSKE KONSTITUCIJE

Mr sci med dr Gordana Kovačević 

svi zainteresovani lekari ,stomatolozi i farmaceuti

1 bod za slušaoce