Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

23.05.2023.

12 h 

OB Užice sala za sastanke TS2

"PERCEPCIJA SAVESTI"

mr sci med Radmila Nešić, Beograd

Akrditovano za sve profile medicinskih sestara i tehničara, lekare, stomatologe, biohemičare, diplomirane farmaceute.

5


23.05.2023.

12 h 

OB Užice sala za sastanke TS2

„KAKO PREPOZNATI SVOJU SLOŽENOST - KOMPLEKSI“

mr sci med Radmila Nešić, Beograd

Akrditovano za sve profile medicinskih sestara i tehničara, lekare, stomatologe, biohemičare, diplomirane farmaceute.

5

Predavanje je  akrditovano za sve profile medicinskih sestara i

tehničara, lekare, stomatologe, diplomirane farmaceute i besplatno je

za sve članove Udruženja zdravstvenih radnika Užice, a za ostale

koji nisu članovi Udruženja kotizacija se naplaćuje u iznosu od

1000,00 dinara preko platnog spiska ili uplatom na žiro račun

Udruženja zdravstvenih radnika Užice : 355-1028105-25.

Uplatnicu poneti na predavanje.