Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

06.12.23

  12.30h 

OB Užice sala za sastanke TS21. 
„INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD HEMATOLOŠKIH PACIJENATA“


2.DIJAGNOSTIKA INVAZIVNIH GLJIVIČNIH INFEKCIJA“
prof. dr Ana Vidović, Klinika za hematologiju, UKCSprim. mr. sci. med. dr Snežana Jovanović, Služba za medicinsku mikrobiologiju, UKCS
Predavanje je namenjeno svim zainteresovanim lekarima specijalnosti hematologije, mikrobiologije, radiologije, infektivnih bolesti, intenzivne nege, interne medicine, pulmologije, bolnički farmaceut, kao i drugih specijalnosti koji imaju interesovanje

Sastanak je akreditovan i nosi 5 bodova, a bodovi se dobijaju tako što: lekari slušaoci upisuju svoje email adrese, posle predavanja dobijaju link sa testom koji sadrži 50 pitanja i rešavanjem se dobija 5 bodova, a sertifikat se dobije na meil..
Predavanje je  akrditovano za sve profile medicinskih sestara i tehničara, lekare, stomatologe, biohemičare, diplomirane farmaceute i besplatno je za sve članove Udruženja zdravstvenih radnika Užice, a za ostale koji nisu članovi Udruženja kotizacija se naplaćuje u iznosu od 1000,00 dinara preko platnog spiska ili uplatom na žiro račun Udruženja zdravstvenih radnika Užice : 325-9500600055307-96.

Uplatnicu poneti na predavanje.

Zainteresovani su obavezni da budu u sali najkasnije 10 minuta pre početka skupa radi efikasnije evidencije prisutnih..