Datum i
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi

26.10.2017

u 13.00 h

Opšta bolnica Užice

1-PRAVILNO UZIMANJE UZORAKA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-PROBLEMI I REŠENJA
2-KAPILARNO UZORKOVANJE KRVI KOD ODOJČADI I DECE-PROCEDURE PROBLEMI REŠENJA
D-1-1380/16
D-1-1381/16

dipl.ph -medicinski biohemičar
Sandra Stošić 
strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
Svetlana Tozevbiohemičari,
med.sestre,
laboratorijski i zdrav.tehničari

po 2 boda
(ukupno 4 boda)

28.10.2017

u 08.45 h

Opšta bolnica Užice

PRAKTIČNA ELEKTROKARDIOGRAFIJA U URGENTNOJ MEDICINI
A-1-2184/17

Prim.dr Snežana Holcer Vukelić
Prim.dr Kornelija Jakšić Horvat
Dr Bojana Uzelac
Dr Ankica Vasić


lekari

6 bodova
kurs plaćaju lekari koji nisu članovi SLD-a u iznosu od 2000 din.