Datum i 
vreme

Mesto

Tema

Predavač

Ciljna grupa

Bodovi


30.09.2019

u 12.30 h

O B Užice 

sala za sastanke

TS2

„SAVREMENI PRISTUP U LEČENJU HRONIČNIH RANA – DELOKRUG RADA MEDICINSKE SESTRE“

Snežana Starčević, sms  - Opšta bolnica Užice

medicinske sestre i

tehničari

svih profila


2
boda


28.10.2019.

u 12.00  h


O B Užice 

sala za sastanke

TS2

1."SREĆA SE MOŽE NAUČITI"

2."USAMLJENOST   - EPIDEMIJA ILI STIL ŽIVOTA "

mr sci med Radmila Nešić, Beograd

Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, medicinske sestre i tehničari svih profila

5 Bodova

5 Bodova

24.05.2022.
u   12.00h

O B Užice 

sala za sastanke

TS2

1.„STRAH         NI(JE)     DOBAR“

2."„MISTERIJA SVESTI“

mr sci med Radmila Nešić, Beograd

Akrditovano za sve profile medicinskih sestara i tehničara, lekare, stomatologe, diplomirane farmaceute

5 Bodova

5 Bodova