URGENTNO PRIJEMNA SLUŽBA


NAČELNIK: Spec. dr Slobodan Jovićević
GLAVNA SESTRA: VMS Radmila Vučković

VMS-Radmila-Vuckovic-glavna-sestra
ORGANIZACIJA

Služba je dostupna za pružanje neophodnih usluga tokom 24 časa dnevno. Zaposleni u Službi su osposobljeni za zbrinjavanje svih stanja iz oblasti urgentne medicine. Nakon pregleda lekara, obavlja se neophodna laboratorijska, radiološka i sva druga urgentna dijagnostika, kao i odgovarajući konsultativni pregledi koji su permanentno dostupni, nakon čega se donosi odluka o daljem tretmanu. Služba ima odgovarajući prostorni kapacitet koji je funkcionalan i iskorišćen. U okviru Službe je zaposleno 8 lekara, tri lekara su specijalisti urgentne medicine, jedan je subspecijalista klinički toksikolog, pet lekara su doktori medicine. Takodje, u Službi je zaposleno 26 medicnskih sestara-tehničara, dve sestre sa Višom školom i tri bolniča.