SLUŽBA ZA OČNE BOLESTI

NAČELNIK: Dr Natalija Jordović Mladenović

GLAVNA SESTRA: VMS Danka Kolarević

VMS-Danka-Kolarevic-glavna-sestra


ORGANIZACIJA

Rad u Službi za očne bolesti organizovan je u dva dela – ambulantni i stacionarni.

U ambulanti se svakodnevno obavljaju pregledi, deo funkcionalnih ispitivanja, obavlja zakazivanje za listu čekanja za operacije katarakte.

Stacionarni deo raspolaže sa 16 bolesničkih postelja, kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku oka i previjalištem. Svaki radni dan je operativni dan. Hospitalni pacijenti svakodnevno dobijaju obaveštenja o toku bolesti, trenutnom stanju i planu lečenja.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U odeljenju je zaposleno 7 lekara specijalista oftalmologije i 12 medicinskih tehničara.