DOM ZDRAVLJA „EVELINA HAVERFILD“ BAJINA BAŠTA


Kneza Milana Obrenovića 72
31320 Bajina Bašta
Telefoni:
Direktor.....................031/862 978
Fax............................031/865 572
Centrala....................031/865 966, 031/865-855,031/865-695

Centrala  info pult.....031/865-966, 031/865-855, 031/865-695 lok 141

RUKOVODSTVO

Direktor:dr Lidija Šarac , spec.neuropsihijatar
Zamenik direktora: dr  Nebojša Jovanović
Glavna sestra: VMS Regina Radovanović Marić
ORGANIZACIONA STRUKTURA

OJ Dom zdravlja Bajina Bašta u svom sastavu ima Stacionar koji radi sa 20 postelja, i u kom je stalno zaposlen jedan specijalista interne medicine i 7 medicinskih tehničara.

Kontakt telefon - 031/865966 , lok.121
Služba za zaštitu žena ,rad u  prvoj  smeni ,sem  ponedeljka kada radi  druga  smena .Kontakt  telefon 031/865966, lokal 138


U okviru OJ DZ Bajina Bašta postoje sledeće službe:

-Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa odsekom HMP, zdravstvenim stanicama Rogačica, Kostojevići, Bačevci i Perućac, i zdravstvenim ambulantama Okletac, Pašna Ravan, Zlodol i Zaovine.
Služba radu u dve smene, a HMP kontinuirano od 00.00 do 24.00h.
Kontakt telefon HMP 031/865 994 

-Služba kućne nege i lečenja.
Rad u dve smene.

-Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Rad u prvoj smeni.
Kontakt telefon: 031/865 966, lok.138

-Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece.
Rad u dve smene.
Kontakt telefon: 031/863 141

-Služba za specijalističke oblasti i grane medicine, koja u svom sastavu ima      Neuropsihijatrijsku, Internističku, Oftalmološku i ORL ambulantu.
 Rad u prvoj smeni sem ponedeljka, druga smena, i  Neuropsihijatrijsku ambulantu  koja radi dve sedmice obe  smene a dve  sednice  prva  smena. 
 Kontakt telefon: 031/865 966,

otalmilogija lokal 145,

ORL lokal 147,

internistička ambulanta - lokal 144

neuropsihijatrija lokal 119

-Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostikuradi u dve smene , lokal 109

-Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
  Rad u dve smene.Lokal 118

-Služba za fizikalnu medicinu i reahbilitaciju,radi u dve smene , lokal 139

-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu sa Odsekom za dečju i preventivnu stomatologiju i Odsekom opšte stomatologije.
Rad u prvoj smeni.
Kontakt telefon: 031/865 966, lok. 11o,111,112,113 i 114.

-Služba za laboratorijsku dijagnostiku.Rad u prvoj smeni .Lokal 135.

-Služba polivalentne patronaže .Rad u prvoj smeni .Lokal 123

IZOLACIONA JEDINICA/TRIJAŽNA AMBULANTA  0648170576