DOM ZDRAVLJA SJENICA AKREDITOVAN NA TRI GODINE
SJENICA, 26. Decembar 2011.

U  organizaciji  Ministarstva  zdravlja  Republike  Srbije  i  Agencije  za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  Srbije (AZUS) u  Beogradu  je  održana  svečana  dodela  sertifikata  o  akreditaciji  za  2011. godinu. Sertifikat  je  uručen  predstavnicima 17  zdravstvenih  ustanova među kojima je i Dom zdravlja Sjenica.

U  cilju  unapređenja  kvaliteta  zdravstvenih  usluga, Ministarstvo  zdravlja  Republike  Srbije  finansijski  je  podržalo  akreditaciju  ovih  zdravstvenih  ustanova  u  okviru  projekta  "Pružanja unapređenih  usluga  na  lokalnom  nivou" -  DILS i  "Razvoj  zdravstva  Srbije - dodatno finasiranje" koji se finansiraju  iz  kredita  Svetske banke. Kroz  aktivnosti  projekata  DILS  predviđeno  je  da se  ukupno  33  doma  zdravlja  akredituje do  kraja 2012.godine.Akeditacija  je  postupak  ocenjivanja  kvalitata  rada  zdravstvene  ustanove, na  osnovu  primene  optimalnog  nivoa  utvrđenih  standarda  rada  zdravstvene  ustanove  u  određenoj  oblasti  zdravstvene  zaštite, odnosno grane  medicine.