Dodela grantova domovima zdravlja za unapređenje kvaliteta
UŽICE, 5. Decembar 2019.

Bespovratna  finasijska   sredstva  Ministarstva zdravlja Republike  Srbije ( grantovi) za  svaki  dom  zdravlja, u  vrednosti do 3.500.000 dinara, dodeljena  su  za  projekte  koji  se  odnose na:pružanje dodtnih  zdravstvenih  usluga građanima  u  oblasti prevencije i  skrininga  kardiovaskularnih  bolesti  i  dejabetesa, malignih  bolesti  , povećanju  stope vakcinacije, kao  i  za  unapređenje  kvaliteta  lečenja , uključujući  i  poboljšani  pristup zdravstvenim  preventivnim uslugama za osetljive  grupe (žene, deca ,omladina ,Romi, osobe  sa  invaliditetom). 

IMG_72b896d496caec41abd8215dba910beb_V

Planirano  je  da  sprovo]enje projekta po;ne u  decembru  2019.godine, i da traje  12  meseci.Finasijska  sredstva i podrška sprovođenju programa grantova za  projekte  usmerene  na  unapređenje  kvaliteta zdravstvenih  usluga  u  primarnoj zdravstvenoj  zaštiti obezbeđeni  su  okviri "Drugog  projekta razvoja zdravstva  Srbije",  Ministarstva zdravlja  i Svetske  banke.Domovi  zdravlja  koji  su  u  sklopu  Zdravstvenog  centa Užice , takođe  su  učestovali  sa  svojim projektima  i  za  sledeće  su  dobili  ova  srdstva: Dom  zdravlja  Kosjerić za  projekat "Uvođenje  novih dijag.metoda u DZ Kosjerić "  1.920.000,00 dinara,Dom  zdravlja Arilje  za projekat "Rano  otkrivanje faktora  rizika i prevencije   oralnih  obiljenja šlolske  dece", 3.415.000,00 dinara, Dom zdravlja Prijepolje za projekat "Opremanje i  unapređenje rada Savetovališta  za  dijabetes,ZC Užice OJ Dom zdravlja Prijepolje", 3.010.800,00 dinara , Dom zdravlja Čajetina  za  projekat " Integrisanje laboratorije  u  jedinstveni  informacioni  sistem kao  bitan  element u ostverivanju kvalitetnijih  preventivnih  pregleda i  kontrole hroničnih  bolesnika "  3.222.800,00  dinara   i Dom  zdravlja Požega  za projekat "Pregled  koji  čuva  život" 3.500.000,00 .Finasijska  pomoć omogućiće domovima  zdravlja i  da  osnaže sopstvene  kapacitete za  javne  edukativne  kampanje za  stanovništvo i za  zdravstveno  promotivne aktivnosti,kao  i  da  nabave  dodatni materijal i  pribor potreban  za  pružanje zdravstvenih  usluga.