Održan sastanak posvećen aktivnostima vezanim za primenu Konvencije Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i u porodici
Užice, 15. Decembar 2015.

U  Zdravstvenom  centru  Užice  14.12.2015.godine , organizovan  je  sastanak  posvećen  aktivnostima  vezanim  za  primenu  Konvencije  Saveta  Evrope  za  sprečavanje  i  borbu  protiv  nasilja  nad  ženama i u porodici. Sastanku su  prisustvovali  potpisnici  Protokola o postupanju i  saradnji ustanova, organa i  organizacija u  situacijama  nasilja  nad  ženama i  decom  u porodici  i  partnerskim  odnosima a to su: ZC Užice, OB Užice, DZ Užice, PU Užice, Centar za socijalni rad , Osnovni sud, Opštinsko  javno tužilaštvo, Školska  uprava, OŠ "Stari grad", Srednja tehnička škola   "Radoje  Ljubičić" i  Ustanova dečiji vrtić Užice."

Tema  sastanka  bila  je  podizanje  nulte  tolerancije  prema  nasilju  nad  ženama  i  decom, gde  su  prikazana  dva  bolnička  slučaja  nasilja  nad  decom.

Zaključak  sastanka  je  sledeći:

1. Pojačati  rad  na  prevenciji  nasilja  kako  institucija  tako  i  građana  i  uključiti  u  rad  što  veči  broj  medija

2.Svesti  toleranciju  na  nulti  nivo

3.Formirati  telo na  nivou  grada  koje  će  pratiti  i  koordinirati  rad  potpisnika  Protokola , a koje  će  ujedno  imati  kontakt  sa  Komisijom  za  sprečavanje  i  borbu  protiv  nasilja  nad  ženama  i u porodici  , koja  je  u  formiranju  na  republičkom  nivou.