ELABORATI O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZA 155 DOMOVA ZDRAVLJA
UŽICE, 14. Februar 2015.

 Ministarstvo  zdravlja  je, uz  podršku  Svetske  banke, u  okviru  projekta  " Pružanje  unapređenih  usluga  na  lokalnom  nivou " DILS,  realizovalo sprovođenje detaljnih  energetskih  pregleda  i  izrade  elaborata  o  energetskoj  efikasnosti  glavnih  zgrada 155 domova  zdravlja, ukupne  korisne  površine  od  preko  590 000 m2.

Pomoćnik  ministra zdravlja  u  Vladi  Republike  Srbije, prim.dr Dragan  Vukanić, uručio  je danas  predstavnicima  155  domova  zdravlja, među  kojima  i Domu  zdravlja  Užice,   elaborate  o  energetskoj  efikasnosti.

Dobijeni  elaborati, izrađeni  od  strane  tima  licenciranih  inžinjera , omogućavaju  uvid  u  stanje  objekata  domova  zdravlja  po  pitanju  energetske  efikasnosti  i  planiranje  investicija  kojima  bi  se  postigle  značajne  uštede  kroz  smanjenje  potrošnje  energije  za  grejanje  objekata.

Izrada  elaborata  o  energetskoj  efikasnosti  domova  zdravlja, u  okviru  projekata  " Pružanje  unapređenih  usluga  na  lokalnom  nivou" - DILS, predstavlja  jedan  od  najvećih  pojedinačnih  napora  u  ispitivanju  energetske  efikasnosti  zgrada  u  našoj  zemlji , posebno  kad  su  u  pitanju  objekti  javne  namene.

unnamed

unnamed_a