SERTIFIKATI O AKREDITACIJI NA TRI GODINE DODELJENI ZA TRI DOMA ZDRAVLJA ZC UŽICE
Užice, 6. Februar 2013.

U  organizaciji  Ministarstva  zdravlja  i  Agencije  za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  u  Narodnoj  skupštini  Srbije  održana  je  svečanost  dodele  sertifikata  o  akreditaciji  za  17  domova  zdravlja  koji  su  uspešno  prošli  proces  akreditacije.U  ovoj  grupi  nalaze  se  i tri  doma  zdravlja  Zdravstvenog  centra  Užice - DZ  Užice , DZ Požega  i  DZ  Kosjerić.

Sertifikat  o  akreditaciji  na  period  od  tri  godine  direktorkama  Doma  zdravlja  Užice - dr Slavki  Mitričević, Doma  zdravlja  Požega  - dr Veri  Matović  i  v.d. direktora  Doma  zdravlja  Kosjerić - dr Jasminki Cajić, uručila  je  dr Snežana  Manić , direktorka  Agencije  za  akreditaciju  zdravstvenih  ustanova  , a učesnike  skupa  pozdravili  su  , sem nje , i  pomoćnik  ministra  zdravlja  Prim. dr Zoran Kovačević i  dr Tanja Bajić Živić, administrator  projekta  "Pružanje  unapređenih  usluga  na  lokalnom  nivou" - DILS.

DSCN9282

DSCN9290

DSCN9286__2_

Akreditacija  je  postupak  ocenjivanja  kvaliteta  rada  zdravstvene  ustanove , na  osnovu  primene  optimalnog  nivoa  utvrđenih  standarda  rada  u  određenoj  oblasti  zdravstvene  zaštite ili  grani  medicine. Za  domove  zdravlja  koji  su  proces  akreditacije  uspešno  prošli, on  je  okvir  koji  bi  trebalo  da omogući  definisanje  i impementaciju potrebnih  promena  i  prioriteta  za  kontinuirano  unapređivanje  sopstvenih  usluga.