ZADUŽBINA NIKOLE SPASIĆA DONIRALA OPREMU DOMU ZDRAVLJA NOVA VAROŠ
Nova Varoš, 17. Decembar 2012.
Zadužbina  Nikole  Spasića  donirala  je  Domu  zdravlja  Nova  Varoš  medicinsku  opremu  u  vrednosti  350.000 dinara. Donacijom  su  obezbeđeni  EKG aparat Heart Screen 80GL Innomed  i  dva  mikroskopa : B352 A  Optika  i  B192  Optika.