____________________________________2

Dr Aleksandar Lazić, spec.urgentne medicine
VD Direktor Zdravstvenog centra Užice

IMG_9fde459bcc572c3dd3cf48fc14c5557f_V

Dr Marija Antić, spec.infektologije 

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja  i zamenik v.d direktora ZC Užice

image_0_02_05_38ffab1289def86d25f31c3d68bf1f5798c6669934770d35f18266847d4480ad_V__2_

Vesović Vladan , dipl.ing . maš.
Direktor  tehničkog sektora


IMG_27fe8647c75a38e6d51658e9ea6252a0_V_1
Pomoćnik direktora ZC za organizaciju i koordinaciju kvaliteta zdravstvene zaštite u ZC Užice i

Glavna  sestra Zdravstvenog  centra  Užice

Jelena Panović dipl.med.sestra spec.