SLUŽBA ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU

NAČELNIK: GLAVNA SESTRA: VMS Milena Ljujić

Milena-Ljujic_m

OPŠTI PODACI

ORGANIZACIJA

Služba za plućne bolesti obuhvata odeljenje, u sklopu koga se nalazi Dnevna bolnica i hemioterapija, kao i Kabinet za bronhologiju.

Odeljenje raspolaže sa 45 postelja u 6 soba, od kojih je jedna za hemioterapiju.

Godišnje se obavi oko 2500 ambulantnih pregleda, ostvari oko 9500 bolničkih dana, 1500 spirometrija, 250 bronhoskopija. Prosek zadržavanja u bolnici je 13 dana.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U službi radi 6 lekara specijalista, od kojih jedan magistar, jedan lekar na subspecijalizaciji. Zaposleno je 20 medicinskin sestara, od čega 3 više medicinske sestre.

Svi zaposleni redovno učestvuju na stručnim skupovima u okviru KME, u okviru ustanove i van nje.

DELATNOST

Delatnost službe obuhvata preventivu, dijagnostiku i lečenje:

-hroničnih opstruktivnih bolesti pluća,
-malignih oboljenja pluća,
-nespecifičnih bolesti luća,
-tuberkuloze.

DIJAGNOSTIČKE METODE

Spirometrija, radiografija, CT dijagnostika, bronhoskopija, biopsija pleure, bronhodilatatorni testovi, kožne probe, pleuralne punkcije, oksimetrije, gasne analize.

Služba raspolaže spirometrom, pulsnim oksimetrom, bronhoskopom, EKG aparatom, aspiratorima, instrumentarijumom za perkutane biopsije pleure, inhalatorima, koncentratorom kiseonika.

Kabinet za bronhologiju predstavlja savremeni centar za respiratornu endoskopiju u okviru koga se izvode dijagnostičke i interventne procedure fiberbronhoskopom. Kao tehnike za uzimanje materijala za citološko i bakteriološko ispitivanje koriste se bronho biopsije, kateter biopsije, transbronhijalne biopsije. Kabinet poseduje dva bronhoskopa. Zahvaljujući odgovarajućoj opremi, dijagnostika karcinoma bronha je moguća u vrlo kratkom vremenskom periodu. 

PLANOVI

Rekonstrukcija sprata zgrade, gde bi bio odvojen prostor za palijativno zbrinjavanje terminalnih stadijuma karcinoma bronha, i prostora za izolaciju bolesnika sa tuberkulozom (u skladu sa Nacionalnim planom za lečenje tuberkuloze), planirana je do kraja godine.

Takođe, predviđeno je i sprovođenje mreže za dovod kiseonika, nabavka laminarne komore za bezbedan rad i aplikaciju citostatika.