SLUŽBA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

NAČELNIK: Dr Branko Plazinčić
GLAVNI TEHNIČAR: VMT Pavle Pavlović

VMT-Pavle-Pavlovic-glavni-tehnicar


ORGANIZACIJA

Odeljenje za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju raspolaže sa 28 postelja.

U odeljenju postoje dva odseka:
-Odsek za maksilofacijalnu hirurgiju
-Odsek za dečiju otorinolaringologiju

Služba funkcioniše kontinuirano, 24h. Redovan program se zakazuje u slobodnim terminima. Hitan program se radi prema ukazanoj potrebi.

ORL ambulanta radi svakodnevno, ambulanta MFH po rasporedu (vidi: Ambulante).

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U odeljenju radi 6 lekara ORL specijalista, jedan maksilofacijalni hirurg, jedan defektolog surdopedagog, 21 medicinski tehničar (od čega jedan sa višom školom).