STRUČNI SAVET ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


1. Mr sci med dr Milena Aćimović, ginekolog OJ OB Užice - predsednik
2. Dr Maja Gulan, hirurg-onkolog OJ OB Užice - zamenik predsednika
3. Prim. dr sci med Slađana Pavić, infektolog OJ OB Užice - član
4. Dr Aleksandar Raković,spec.ginekolog  OJ DZ Priboj
5. Dr Sead Sadiković , spec.radiolog , OJ OB Prijepolje  - član
6. Dr Stojanka Đurić. spec.pedijatar, OJ DZ B.Bašta- član
7. Mr sci med dr Marija Marković, internista OJ DZ Užice - član

U radu Stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Zdravstvenog centra.
Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora Zdravstvenog centra.