MREŽA ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE


Dom zdravlja Arilje

Vojvode Mišica broj 26.
Telefon: +381-31-3891-121.
Hitna med.pomoć +381-31 3891-224
Faks: +381-31-3891-762 


U sastavu ima zdravstvene stanice Brekovo i Krušcica i zdravstvene ambulante Dobrace, Bjeluša, Visoka i Severovo.

Dom zdravlja "Evelina Haverfild" Bajina Bašta

Milana Obrenovica 72.
Centrala: +381-31-865-966, +381-31-866-855
Direktor: +381-31-862-978
Tel/faks: +381-31-865-572
Pedijatrijska služba: +381-31-863-141
Zaštitnik prava pacijenata
dr Lidija Šarac
Tel:062/646-149

Ima zdravstvenu stanice Rogacica, Perucac, Kostojevici i Bacevci i zdravstvene ambulante Okletac, Zlodol, Zaovine, Rastište i Pašina Ravan.

Dom zdravlja "Dimitrije Pitovic" Kosjeric

Stanoja Pavlovića br.2
Telefon: +381-31-781-253
Faks: +381-31-781-253

Zaštitnik prava pacijenata
Ranković Snežana 
Tel:031/781-461

Ima zdravstvenu stanicu Varda.

Dom zdravlja u Požegi

Jug Bogdanova 1
Centrala: +381-31-3816-411

               +381-31-3816-418

                +381-31-714-875

                +381-31-714-885

Radno  vreme  centrale  je  od 07 - 20 časova. 

Direktor: +381-31-811-186

HMP sa mobilnog 031811124

Zaštitnik prava pacijenata
Biljana Popadić dipl psiholog
Tel: 031/381-6411 lokal  118
Mob.tel.: 062/284-471

Stacionarni deo sa 80 posetelja je u sastavu Opšte bolnice Užice. Ima zdravstvene stanice Ježevica i Roge i zdravstvene ambulante Gornja Dobrinja, Jelen Do i Prilipac.


Dom zdravlja u Priboju

Pribojske čete bb
Telefon:+381-33-2445-680

Zaštitnik prava pacijenata
Olga Milinković dipl pravnik
Tel:033/2453-630 
Mob.tel.: 062/293-836


Ima zdravstvenu stanicu Sastavci i zdravstvene ambulante Krajcinovici, Bucje, Strmac, Kratovo i Naselje.


Dom zdravlja u Prijepolju

Rajka Divca 2 

Telefon: +381-33-711-186
Fax: +381-33-711-186

Zaštitnik prava pacijenata
dr Olivera Rovčanin Krpović
Tel:033/711-186
Mob.tel.:062/294-046

Ima zdravstvene stanice Brodarevo i Kolovrat i zdravstvene ambulante Jabuka, Babine, Crkveni Toci, Kamena Gora , Aljinovici i Orašac.


Dom zdravlja u Novoj Varoši

Slobodana Nikačevića  8
Telefon: +381-33-63-150
Faks: +381-33-63-143

Zaštitnik prava pacijenata
dr Zoran Ivanjac
Tel:033/62-674 
Mob.tel.: 062/295-194

Stacionarni deo sa 30 postelja je u sastavu Opšte bolnice Užice. Zdravstvene stanice su Radojinja i Jasenovo, a zdravstvene abmulante Božetici, Akmacici, Draglica i Bela Reka.


Dom zdravlja u Sjenici sa stacionarima

Tadije Andrica broj 10.
Telefon: +381-20-741-094
Faks: +381-20-741-226
Zaštitnik prava pacijenata
Samir Malagić
Tel: 062/285-298


Ima zdravstvenu stanicu Duga Poljana i zdravstvene ambulante Bare, Kabunari, Kladnica, Štavalj, Rasno, Raždavanja, Gonje i Lopiže.


Dom zdravlja u Užicu

Jug Bogdana broj 4.
Telefon: +381-31-513-988
Faks: +381-31-514-174

U sastavu ima zdravstvene stanice Sevojno i Kremna, a zdravstvene ambulante Ribaševina, Karan, Drežnik i Ravni.


Dom zdravlja u Čajetini
Kralja Aleksandra Karađorđevića br.31 

31310 Čajetina
Telefon: +381-31-3831-916
Faks: +381-31-3831-183

Zaštitnik prava pacijenata
dr Mirjana Đurović

Tel:031/3831-917
Mob.tel.: 062/287-618

E-MAIL : mdccajetina@ptt.rs

Ima zdravstvenu stanicu Sirogojno i zdravstvena ambulanta Zlatibor


Opšta bolnica u Užicu sa isturenim odeljenjima u Novoj Varoši i Požegi

Miloša Obrenovića 17
Telefon: +381-31-599-599
Faks:+381-31-599-507
Zaštitnik prava pacijenata OJ Požega
dr Jelena Milićević
Tel:031/3816-321

U njenom sastavu se nalaze:
1.Interna medicina
2.Pedijatrija
3.Opšta hirurgija
4.Akušerstvo i ginekologija
5.Klinicko-biohemijska ispitivanja
6.Radiološka dijagnostika
7.Fizikalna medicina i rehabilitacija
8.Anestezija sa reanimatologijom sa intezivnom negom
9.Klinička patologija
10.Transfuzija krvi
11.Medicinsko snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom
12.Infektivno
13.Neurologija
14.Psihijatrija
15.Otorinolaringologija
16.Oftamologija
17.Ortopedija sa traumatologijom
18.Urologija
19.Hemodijaliza
20.Pneumoftiziologija
21.Dermatovenerologija
22.Onkologija
23.Dečija hirurgija
24.Neonatologija
25.Mikrobiologija
26.Urgentno prijemna služba

border-collapse: collapse; display: table;" cellpadding="5">

Opšta bolnica u Priboju

Pobrežje BB.
Telefon: +381-33-55-680
Faks: +381-33-51-587

U njenom sastavu se nalaze:
1.Interna medicina
2.Pedijatrija
3.Opšta hirurgija
4.Akušerstvo i ginekologija
5.Fizikalna medicina i rehabilitacija
6.Anestezija sa reanimatologijom sa intezivnom negom
7.Transfuzija krvi
8.Medicinsko snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom
9.Mikrobiologija

Opšta bolnica u Prijepolju

Rajka Divca broj 2.
Telefon: +381-714-162 i 714-163

fax 033/712-382

U njenom sastavu se nalaze:
1.Interna medicina
2.Pedijatrija
3.Opšta hirurgija
4.Akušerstvo i ginekologija
5.Anestezija sa reanimatologijom sa intezivnom negom
6.Transfuzija krvi
7.Medicinsko snabdevanje lekovima i sanitetskim materijalom
8.Neuropsihijatrija
9.Hemodijaliza
10.Mikrobiologija
11.Ortopedija (ambulanta)
12.Decija hirurgija (ambulanta)