OPŠTA BOLNICA UŽICE


Do 1990. Opšta bolnica Užice deluje kao samostalna okružna (regionalna) bolnica  a po formiranju  Zdravstvenog centra Užice iste godine, u njegovom sastavu.

RUKOVODSTVO 
DIREKTOR: Dr Dragan DamjanovićZamenik direktora:Dr Ivana Milićević, spe.kliničke farmakologije

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

RUKOVODILAC HIRURŠKOG SEKTORA: Prim. dr Aleksandar Moljević, specijalista ortopedijeDr-Mira-Gavric-Kezic-nacelnik

RUKOVODILAC INTERNISTIČKOG SEKTORA:Prim. dr Mira Gavrić-Kezić, specijalista neurologije

RUKOVODILAC  SEKTORA ZAJEDNIČKIH  MEDICINSKIH  POSLOVA: MRPH Slađana  Stojković za_Danijelu
GLAVNA SESTRA OPŠTE  BOLNICE: SMS SPEC. ZA KLINIČKU NEGU                  Rada Milić


IMG_fbcaace0331eb8db3936ed5100a604b7_V_1_1

GLAVNA SESTRA ZA ZDRAVSTVENU  NEGU  : SMS   Starčević Snežana


ORGANIZACIONA STRUKTURA

Opšta bolnica Užice, sa isturenim odeljenjima u Požegi , Novoj Varoši i  Sjenici, u svom sastavu ima sledeće službe - odeljenja:

1. INTERNISTIČKE (Služba za unutrašnje bolesti, Odeljenje za internističku intenzivnu negu i terapiju, Služba za dečije bolesti, Služba za infektivne bolesti, Služba za pneumoftiziološke bolesti, Služba neurologije sa kabinetom za EEG I EMG, Služba psihijatrije, Služba za kožno-venerične bolesti, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Onkološki dispanzer),

2. HIRURŠKE  (Služba za hirurške bolesti, Odeljenje za hiruršku intenzivnu terapiju i negu, Služba dečije hirurgije, Služba za ginekologiju i akušerstvo, Služba za urološke bolesti, Služba za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Služba za očne bolesti, Služba za uho, grlo i nos, maksilofacijalnu hirurgiju, Služba hirurškog operacionog bloka sa centralnom sterilizacijom), i

3. ZAJEDNIČKE MEDICINSKE SLUŽBE (Prijemno-urgentna služba, Služba za anesteziju i reanimaciju, Služba za rentgen dijagnostiku, terapiju i ultrazvučnu dijagnostiku, Služba za transfuziju krvi, Služba za patoanatomiju, Služba za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku, Služba za bakteriološko-serološke bolesti )

Pojedine Službe Opšte bolnice obavljaju delatnost i u toku dnevnog rada (dnevna bolnica).


            -Planom mreže zdravstvenih ustanova iz 2006. broj postelja racionalizuje se  na 745, čime ostajemo najveća opšta bolnica u Srbiji. 

            -U bolnici je zaposleno 211 lekara (4 doktora nauka, 10 magistara, 27 subspecijalista, 134 specijalista, 15 primarijusa). Usluge pruža 713 viših i srednjih sestara, i  364 nemedicinskog osoblja.