Direktor : Dr Pijevčević  Dragan , spec.internist

Zam.dir. : Dr Krsmanović Svetlana , spec. internist- nefrolog

Pom.za med.poslove : Dr Pucarević Sanja , spec. internist-kardiolog

Glavna  sestra: Đurović Slavica VMS

                                      Organizaciona  struktura

-Služba  za  pedijatriju  - odeljenje

-Služba  za  hirurgiju - odeljenje,hir.ambulanta,ambulanta  za  kolonoskopiju i  gastroskopiju, operacioni  blok sa  centralnom  sterilizacijom , hirurška  intenzivna  nega

-Služba  za  ginekologiju  i  akušerstvo - odeljenje porodilišta, odeljenje  ginekologije, odeljenje  za  novorođenu  decu

-Služba  za  internu  medicinu - interno  odeljenje , odsek int.nege sa  koronarnom  jedinicom, specijalističko  konsultativne ambulante; internistička, kardiološka, endokrinološka, nefrološka ambulanta

-Služba za polikliničke   delatnosti - odeljenje anestezije sa  reanimatologijom, odsek intenz.nege, odsek za prijem i zbrinjavanje urgentnih  stanja, kabinet  za snabdevanje krvlju i  krvnim  produktima, hemodijaliza

-Služba za  fizikalnu medicinu i  rehabilitaciju - odeljenje  za  bolničko  lečenje , odsek  za  terapijski i  rehabilitacioni tretman, odsek za sp-konsultativne preglede i dijag.obradu

-Služba  za  radiološku i  ultrazvučnu  dijagnostiku

-Služba za  laboratorijsku  dijagnostiku

-Služba  za  mikrobiološku  dijagnostiku 

-Služba  za  spec.konsultativne  delatnosti- neuropsihijatrijska  ambulanta, pneumoft.ambulanta 

Broj  postelja 110  u  OB Priboj.

U  bolnici  je  zaposleno 43  lekara, 1  dipl.farmaceut , 3 zdravstvena  saradnika i  122 med.sestre  i  tehničara.