ISTURENO ODELJENJE OPŠTE BOLNICE UŽICE U POŽEGI


ISTORIJAT

Organizovana zdravstvena zaštita u Požegi počela je polovinom prošlog veka, 1.11.1952. godine, otvaranjem Bolnice na Savincu, a potom i Zdravstvene stanice koja je bila smeštena u današnjoj zgradi Narodne biblioteke. Spajanjem Bolnice i Zdravstvene stanice nastao je Medicinski centar.

    Od 1990. Medicinski centar je integrisan u Zdravstveni centar Užice i posluje kao Organizaciona jedinica Dom zdravlja Požega, i Istureno odeljenje Opšte bolnice Užice u Požegi.

OPŠTI PODACI
ORGANIZACIJA

Bolnica funkcioniše sa dva odeljenja i dva odseka:

ODELJENJE INTERNE MEDICINE
-35 postelja i 3 postelje dnevne bolnice
-kadar: kardiolog, endokrinolog, internista-2, medicinskih sestara 17

ODELJENJE PNEUMOFTIZIOLOGIJE
-25 postelja i 4 postelje dnevne bolnice
-kadar:3 lekara specijalista, 15 medicinskih sestara

ODSEK ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I TRANSFUZIJU

ODSEK KUHINJE I HIGIJENE

APOTEKA u sklopu OJ Medicinsko snabdevanje

RUKOVODSTVO

Upravnik: Dr Jelena Milićević

Zamenik upravnika  : Dr Jovika Stokić
Glavna sestra:

RADNO VREME

Radno vreme lekara je:
I smena: 7-13.30h
II smena: 13-22h
Dežurstvo: 13-13h narednog dana
Laboratorija radi u dve smene od 6 do 20h
Apoteka radi od 7 do 14h, radna subota po dogovoru.