ONKOLOGIJA


NAČELNIK: Dr Jelena Dimitrijević GLAVNA SESTRA: VMS Biljana  Saveljić


OPŠTI PODACI

DELATNOST

Služba za onkologiju radi od 1986. godine, i jedina je u Zlatiborskom okrugu.

Vrste usluga:
-Preventivni pregledi radi rane dijagnoze tumora,
-Prvi pregled – određivanje stadijuma bolesti i priprema za konzilijum,
-Kontrolni pregledi radi blagovremenog otkrivanja recidiva bolesti, kao i terapija simptoma koji su posledica terapije ili bolesti (palijativna terapija bola, mučnine, povraćanja),
-Ordiniranje hemio- i hormonoterapije,
-Ambulantna transfuzija, davanje im, iv terapije,
-Planirani razgovor sa pacijentima i porodicom,

Hemioterapija se ordinira u Dnevnoj bolnici koja ima 5 kreveta i 5 fotelja, a pacijenti koji primaju višednevnu i kontinuiranu terapiju hospitalizuju se na drugim odeljenjima. Služba nema hospitalni deo.

Onkolog priprema pacijente za konzilijum – Onkološki konzilijum 15-dnevno, Konzilijum za dojku sedmično, mesečno dolazi i Konzilijum Instituta za onkologiju i radiologiju iz Beograda.

U ambulanti se obavljaju preventivni, prvi i kontrolni pregledi.
Vodi se hospitalni registar za rak.

U Službi se godišnje obavi preko 10 000 pregleda, oko 1 500 konzilijarnih pregleda, i da oko 5 000 terapija.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U službi je zaposleno pet lekara (dva subspecijalista onkologa, dva internista, jedan lekar na specijalizaciji), 10 medicinskih sestara (od čega jedna sa višom školom).
Rad se odvija u dve smene.