SLUŽBA NEONATOLOGIJE

NAČELNIK: Dr Nataša  Đurković, specijalista, pedijatar-neonatolog


Dr-Nada-Slovic-nacelnik
GLAVNA SESTRA: Katarina Karaklajić, strukovna  medicinska  sestra

Zora-Petric-glavna-sestra


ISTORIJAT

Porodilište u Užicu je od 1965. godine imalo pedijatra iz Dečije službe. Od 1975. pri porodilištu radi stalni pedijatar, edukovan za rad u neonatologiji, dr Dragomir Vuksanović, koji 1976. osniva Odsek neonatologije pri Ginekološko-akušerskoj službi. Godine 1979. Otvara se Odsek intenzivne terapije i nege ugroženog i nedonesenog novorođenčeta. U sklopu tog odseka formirana je ekipa za transport „ka sebi“ iz okolnih porodilišta Zlatiborskog okruga. Prijem novorođenčadi je vršen i iz severne Crne Gore i jednog dela Bosne.

Godine 1984. formirana je Služba neonatologije za 7 lekara pedijatara edukovanih za rad u neonatologiji i 32 sestre. Svih ovih godina je obezbeđeno 24-časovno prisustvo pedijatra u službi. Ostvarena je saradnja sa kliničkim centrima Beograda, Zagreba i Ljubljane u smislu edukacije, praćenja i uvođenja najsavremenijih metoda rada za lečenje i negu ugroženog novorođenčeta.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U odeljenju radi 7 lekara, od čega 2 subspecijalista-neonatologa, 3 lekara specijaliste pedijatrije, 2 lekara na specijalizaciji.
U službi je zaposlena 21 medicinska sestra.

ORGANIZACIJA

DELATNOST

Odeljenje neonatologije ima dva odseka:

Odsek intenzivne terapije i nege ugroženog i nedonesenog novorođenčeta. 
-šef odseka: Dr Nataša Đurković, pedijatar-neonatolog
-odgovorna sestra: Ljubica Aćimović

Odsek intenzivne terapije i nege ima savremenu opremu (izolete za intenzivnu terapiju i negu, sisteme kardio-respiratornog monitoringa, respiratore, oksigeno analajzere, acido-bazne analajzere, apnea monitore, IF pumpe, foto lampe i drugu prateću opremu). U okviru odseka iz epidemioloških razloga postoje dva odvojena prostora: u okviru Intenzivne I zbrinjavaju se novorođenčad iz našeg porodilišta, u Intenzivnoj II novorođenčad iz okolnih porodilišta i bolesna novorođenčad primljena od kuće.

Prostor intenzivne nege raspolaže sa 24 inkubatora.

Godišnje zbrinjavamo oko 300 ugrožene novorođenčadi iz našeg porodilišta, i oko 100 iz porodilišta Priboj, Prijepolje, Sjenica.

Imamo savremeno transportno vozilo (inkubator sa respiratorom i aspiratorom), 24h svih 365 dana u godini vršimo transport ka sebi i od sebe ugroženog i nedonesenog novorođenčeta. Transport vrši edukovan medicinski tim.

U poslednjih 10-ak godina lekari našeg odeljenja rade ehosonografiju CNS-a novorođenčadima kojoj je to potrebno.

Odsek fiziologije u okviru kojeg je Baby friendly hospital (BFH).
-šef odseka: 
-odgovorna sestra: Vida Panić

Odsek fiziologije ima dva prostora: boks u kome borave zdrava novorođenčad iz carskih rezova u prva 24h i BFH, gde je novorođenče smešteno uz svoju majku.

Prevashodna pažnja i rad u odseku fiziologije-BFH odnose se na edukaciju majki za odgoj zdravog novorođenčeta.

Potvrda kvalitetnog rada BFH je i sertifikat UNICEF-a dodeljen našem porodilištu 2002. godine.

Godišnje se u ovom odseku neguje oko 1400 novorođenčadi. Dužina boravka novorođenčadi iz normalnog porođaja je 72h, iz carskih rezova 6 dana.

IMG_5174_b_1 IMG_5179_b_1
IMG_5183_b_1

IMG_5168_b_1