MEDICINSKA KLINIČKA MIKROBIOLOŠKA LABORATORIJA

NAČELNIK: Dr Dubravka Papić - Damjanović, mikrobiolog

Damjanovic_1GLAVNA SESTRA: VMS Nevena Đurić

VMS-Nevena-Djuric


ISTORIJAT

OPŠTI PODACI

Mikrobiološka laboratorija je osnovana 1.4.1966. godine od strane Prim. dr Čik Andora. Funkcioniše u okviru Opšte bolnice u Užicu, i od osnivanja je proširivala opseg delatnosti i unapređivala svoj rad.

U laboratoriji se dijagnostikuju zarazne i nezarazne bolesti kako za hospitalizovane tako i za ambulantne bolesnike, kontinuirano se kontroliše efekat sterilizacije, kako za Bolnicu tako i za ambulante Doma zdravlja Užice i svih satelitskih ambulanti. Aktivno se bavimo kontrolom i sprečavanjem hospitalnih infekcija u okviru Opšte bolnice Užice ali i regionalnih bolnica.

Laboratorija radi šest dana nedeljno i na dan svakog državnog i verskog praznika izuzev nedelje, a radno vreme je od 7 do 14 sati. Smeštena je u posebnoj zgradi na vrhu bolničkog kruga.

Telefon: 031/ 599-599 
e-mail:   mikrobiologija.ue@gmail.com
BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U laboratoriji rade tri lekara specijaliste Medicinske Mikrobiologije sa parazitologijom:
NAČELNIK: Dr Dubravka Papić - Damjanović, mikrobiolog , šef Odseka za dijagnostiku tuberkuloze i Dr Milena Branković.
Pored doktora medicine u laboratoriji rade i: jedan laboratorijski tehničar sa višom školskom spremom koji obavlja dužnost glavnog laboranta, Nevena Đurić, pet laboranata sa srednjim stručnim obrazovanjem i tri pomoćna radnika.
Svi lekari učestvuju svojim stručnim radovima na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu, simpozijumima i akreditovanim predavanjima kao autori i koautori.


DELATNOST

Laboratorija se bavi dijagnostikom bakterijskih oboljenja (piokulture, urinokulture, koprokulture, hemokulture, brisevi grla, nosa, uha, oka...), virusnih bolesti (HbsAg, antiHCV At, anti HIVAt), parazitarnih i mikoloških oboljenja, sa naglaskom da je odlukom Ministarstva za zdravlje ovlašćena da dijagnostikuje tuberkulozu i prati njeno kretanje u celom Zlatiborskom okrugu. U tom cilju je osnovan Odsek za dijagnostiku i praćenje tuberkuloze.
Obavljamo i serološku dijagnostiku reumatizma, kako akutnog, tako i hroničnog, kao i serološku dijagnostiku poststreptokoknih sekvela, tifusa, paratifusa i pegavog tifusa.
Za dijagnostikovana bakterijska oboljenja odredjujemo terapiju zahvaljujući rezultatima antibiograma.
Stojimo na raspolaganju za konsultativne razgovore i dajemo terapijske predloge.
Bavimo se i dijagnostikom toksina Clostridium difficile imunohromatografskom metodom.

mikrobiologija1m mikrobiologija2m