KONTAKT   I  LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE


Miloša Obrenovića 17,
Užice, 31 000
Srbija

Telefoni:
+381-31-599-599

Fax:
+381-31-599-523

E-mail adresa: danijelavasiljevicpr@gmail.com

Lice  za  zaštitu  podataka o ličnosti 

 Danijela  Vasiljević dipi.ecc ,

 tel. 031 599-599 , lokal 580 

Lice zaduženo za podatke  o broju pregleda  na MR I CT 

Danijela Vasiljević dipl.ecc

tel.031/599-599, lokal 580 


*


*


*


*