SLUŽBA ZA KLINIČKO LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

NAČELNIK: Dr Sanja Jagodić, specijalista kliničke biohemije

Dr-Sanja-Jagodic-nacelnik

GLAVNI TEHNIČAR: VMT Zoran Filipović

VMT-Zoran-Filipovic-glavni-tehnicar

            Klinička laboratorija je služba koja obavlja kliničko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku za potrebe pacijenata koji dolaze direktno u ambulantu sa uputom lekara, kao i za potrebe bolničkih odeljenskih pacijenata. U laboratoriji se radi širok spektar analiza po savremenim, priznatim metodama, sa kvalitetnom laboratorijskom opremom i reagensima.

KADROVI

U službi radi:

5 specijalista biohemije
1 lekar na specijalizaciji iz kliničke biohemije
5 laboranata sa višom,
34 laboranta sa srednjom stručnom spremom

DELATNOST

Klinička laboratorija je podeljena u dva odseka:

-Odsek za biohemiju, koji obuhvata određivanje parametara iz oblasti biohemije, hormona, tumor markera i hormona. Odseku za biohemiju pripada i rad sa ambulantnim pacijentima.

-Odsek za hematologiju, koji obuhvata određivanje parametara za kompletnu krvnu sliku, retikulocite, osmotsku rezistenciju, izradu razmaza za perifernu krv i kostnu srž.

Klinička laboratorija u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse.

Obaveza man je da obezbedimo da pacijent dobije tačan i pravovremen nalaz koji je u funkciji kontrolisanja zdravstvenog stanja pacijenata. U tom cilju kontinuirano obezbeđujemo potreban stručni kadar, opremu, organizaciju i tehnologiju rada.

Poverenje u kvalitet usluge i rezultate ispitivanja Laboratorija ostvaruje angažovanjem zaposlenih koji su kompetentni za izvršavanje poslova i njihovim stalnim usavršavanjem. Svi zaposleni prate novine u razvoju savremene laboratorijske dijagnostike. Učestvujemo u spoljašnjoj kontroli kvaliteta koju dva puta godišnje sprovodi Institut za medicinsku biohemiju.

Saradnju sa pacijentima ostvarujemo bliskim, profesionalnim odnosom i aktivnom komunikacijom.

Postoji mogućnost stručnih konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse.

Laboratorija za osnovni cilj ima dobrobit pacijenta, što se manifestuje kroz pouzdanost ispitivanja koje obavlja, ljubaznost u pristupu svakom pacijentu.

Na mesečnom nivou u proseku imamo 9 000 ambulantnih pacijenata (61 000 analiza), i 5 200 odeljenskih pacijenata (52 000 analiza), ukupno oko 14 000 pacijenata, odnosno preko 110 000 analiza mesečno.


IMG_6519_b_1 IMG_6522_b_1
IMG_6535_b_1