Javne nabavke velike vrednosti u 2019 god.JN 50/19 - Materijal za stomatologiju
  * Poziv JN 50/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 48/19 - Sredstva za dezinfekciju
  * Poziv JN 48/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 47/19 - Putničko vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu za DZ Nova Varoš
  * Poziv JN 47/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 42/19 - Doboši i kontejneri za sterilizaciju hirurškog veša za Opštu bolnicu Užice
  * Poziv JN 42/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 41/19 - Testovi za sistem Vitec 2 compact i potrosni materijal za gasni analizator Rapid Point RP 500
  * Poziv JN 41/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 40/19 - 
Potrosni materijal i konci za potrebe kardiohirurgije
  * Poziv JN 40/19
  * Konkursna dokumentacija
  * P
itanja i odgovori 1
  * P
itanja i odgovori 2
  * P
itanja i odgovori 3

JN 39/19 - Usluge čišćenja prostorija u ZC Užice
  * Poziv JN 39/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2

JN 38/19 - Goišnje servisiranje CT skenera GE Healthcare, Brightspeed Elite 16 – OB Užice
  * Poziv JN 38/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 37/19 - Mikrotom aparat za kliničku patologiju
  * Poziv JN 37/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 36/19 - Šinski manometri za oksigenoterapiju za OB Užice
  * Poziv JN 36/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 35/19 - Nabavka povrća
  * Poziv JN 35/19
  * Konkursna dokumentacija

JN 34/19 - Mazut
  * Poziv JN 34/19
  * Konkursna dokumentacija 
  * Pitanja i odgovori 1

JN 33/19 - Potrosni materijal za laparoskopske operacije kolona
  * Poziv JN 33/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3

JN 32/19 -  Servisiranje, popravka i održavanje medicinske opreme
  * Poziv JN 32/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmen konkursne dokumentacije 2

JN 31/19 - Elektro materijal
  * Poziv JN 31/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1

JN 30/19 - Vodovodni materijal
   * Poziv JN 30/19
   * Konkursna dokumentacija

JN 29/19 - Reagensi za imunohemijski aparata Arhitect i2000 proizvođača Abbott
  * Poziv JN 29/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 28/19 - Lekovi
  * Poziv JN 28/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka

JN 27/19 - Sredstva i pribor za održavanje higijene
  * Poziv JN 27/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacija 2
  * Pitanja i odgovori 4
  * Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
  * Pitanja i odgovori 5

JN 26/19 - Putnička vozila za DZ Užice
  * Poziv JN 26/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 25/19 - Osteosintetski materijal
  * Poziv JN 25/19
  * Konkursna dokumentacija
  * O
dluka o dodeli ugovora

JN 24/19 - Reagensi za biohemijski analizator Olimpus AU 480

JN 22/19 - Reagensi za automatski urin analizator UC 3500+ UF4 za potrebe OB UE
  * Poziv JN 22/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 21/19  Medicinski gasovi za ZC Užice

JN 20/19 - Reagensi i potrošni materijal za imunohistohemiju
  * Poziv JN 20/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 19/19 - Potrošni materijal za urinski analizator  EH 2080 Mindray za DZ Užice
  * Poziv JN 19/19
  * Konkursna dokumentacija
  * O
dluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 18/19 - 
Reagensi i potrošni materijal za aparat Stratus za prijemno odeljenje OB Užice
  * Poziv JN 18/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora 
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 17/19 - Reagensi za biohemijske analajzere Spin 120 za bolnicu Požega i Spin 200 E za Dom zdravlja Arilje
  * Poziv JN 17/19
  * Konkursna dokumentacija
  * 
Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 16/19 - Potrosni materijal za izvodjenje koronarografija i PCI procedura u Sali za kateterizaciju srca
* Poziv JN 16/19
  * Konkursna dokumentacija
  * O
dluka o dodeli ugovora

JN 15/19  Putničko vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu za DZ Nova Varoš
* Poziv JN 15/19 
* Konkursna dokumentacija 
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštnje o obustavi postupka

JN 14/19 Medicinska oprema za DZ Nova Varoš
* Poziv JN 14/19
* Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 13/19 - Štampani materijal, obrasci, pečati i faksimili

  * Poziv JN 13/19
  * Konkursna dokumentacija
  * 
Odluka o dodeli ugovora

JN 12/19 - Reagensi za hematoloske brojace i vakuum epruvete za biohemijsku laboratoriju
  * Poziv JN 12/19
  * Konkursna dokumentacija
  * O
dluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 11/19 - Reagensi za hematoloski brojac Advia 2120 za potrebe DZ Uzice
JN 10/19 - Reagensi za hematoloske brojace Sysmex XN-L 550, Microsemi CRP i gasni analajzer ABL 80 Flex Basic
JN 09/19 -  Reagensi za biohemijsku laboratoriju i ostali potrosni materijal
  * Poziv JN 09/19
  * Konkursna dokumentacija
  * I
zmena konkursne dokumentacije 
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 08/19 - Potrosni materijal za aparat agregometar za ispitivanje funkcije trombocita

JN 07/19 - Reagensi za biohemijski analajzer Dimension RxL i RxL Max za DZ Uzice i DZ Sjenica
  * Poziv JN 07/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 06/19 - Kancelarijski materijal
  * Poziv JN 06/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanje i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka za partiju 1
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 05/19 - Reagensi za Adviu Centaur XP, Adviu 1650-1800 i Adviu 120
  * Poziv JN 05/19
  * 
Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 04/19 - Reagensi i potrosni materijal za biohemijski analajzer DiRui za DZ Pozega
JN 03/19 - Potrošni materijal za potrebe Odseka za upravljanje otpadom i higijenom
JN 02/19 - RTG materijal


JN 01/19 - Reagensi za biohemijski analajzer Dimension RxL/RxL Max za OB Priboj
  * Poziv JN 01/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora JN 01/19 
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru