Javne nabavke male vrednosti    JNMV 13/19 - Servisiranje klima i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 13/19
  * Konkursna dokumentacija

JNMV 10/19 - Letnje gume
  * Poziv JNMV 10/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 09/19 - Servisiranje sistema centralne klimatizacije
  * Poziv JNMV 09/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka

JNMV 08/19 - Radne uniforme i zaštitna odela
  * Poziv JNMV 08/19
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 07/19 - Sitan inventar 
   * Poziv JNMV07/19
   * Konkursna dokumentacija
   * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 06/19 - Hemikalije za hemijsku pripremu vode u kotlarnici

JNMV 05/19 - Papiri za medicinske aparate i usnici za spirometar
  * Poziv JNMV 05/19
  * Konkusna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora 
  * Obavštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 04/19 - Rezervni delovi za kompjutere, delovi za popravku monitora i alati za održavawe digitalne centrale
  * Poziv JNMV 04/19
  * Konkursna dokumentacija
  * I
zmenu konkursne dokumentacije 1
  * O
baveštenje o produženju roka za podnošenje roka ponuda
  * 
Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za partiju 3
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru