JAVNE NABAVKE U 2018 god.JN 01/18 - Lekovi
  * Poziv JN 01/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora 1 deo
  * Odluka o dodeli ugovora 2 deo
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obavestenje o zaključenim ugovorima
  * Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke

JN 02/18 - Usluge čišćenja prostorija u ZC Užice
  * Poziv JN 02/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača 1
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
* Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 03/18 - Sredstva i pribor za održavanje higijene
  * Poziv JN 03/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 04/18 - Reagensi za biohemijski analizator Dirui u DZ Požega
  * JN 04/18 Poziv
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 05/18 - Reagensi za biohemijski analajzer Dimension RxL/RxLMax u OB Priboj
  * Poziv JN 05/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 06/18 - Servis vozila u garantnom roku
  * Poziv JN 06/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 07/18 - Reagensi za biohemijsku laboratoriju i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 07/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zakljucenim ugovorima

JN 08/18 - Osteosintetski materijal
  * Poziv JN 08/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 09/18 - Reaggensi za biohemijski analajzer Spin 120 i Spin 200
  * Poziv JN 09/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 JN 10/18 - Potrošni materijal za urinski analizator EH 2080 Mindray
  * Poziv JN 10/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 11/18 - Testovi za sistem Vitek 2 compact i potrošni materijal za gasni analizator Rapid Point RP 500
  * Poziv JN 11/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 12/18 - Reagensi za biohemijski analizator Olympus AU 480
  * Poziv JN 12/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 13/18 -  Reagensi za hematološke brojače Symex XS 500 I, Microsemi CRP i gasni analajzer ABL 80 Flex Basic
  * Poziv JN 13/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 14/18 - Reagensi za hematološke brojače Beckman HmX Counter i Advia 2120
  * Poziv JN 14
  * Konkursna dokumetacija
  * Odluka ododeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 15/18 - Vodovodni materijal
  * Poziv JN 15/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Ponuda EKO PROM 1 deo
  * Ponuda EKO PROM 2 deo
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 16/18 - Servisiranje, popravka i održavanje medicinske opreme
  * Poziv JN 16/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena kokursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 5
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Pitanja i odgovori 6
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
  * Ponude za jn 16 Ideo (zipovano)
  * Ponude za jn 16 IIdeo (zipovano)
  * Ponude za jn 16 IIIdeo (zipovano)
  * Ponude za jn 16 IVdeo 1/2(zipovano)
  * Ponude za jn 16 IVdeo 2/2(zipovano)
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 17/18 - Reagensi za Adviu Centaur XP, Adviu 1650-1800 i Adviu 120
  * Poziv JN 17/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 18/18 - Usluge servisiranja vozila ZC Užice
  * Poziv JN 18/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora (prvi deo)
  * Odluka o dodeli ugovora (drugi deo)
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 19/18 - Reagensi za biohemijski analajzer Diumension RxL i RxL Max DZ Užice
  * Poziv JN 19/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 20/18 - Popravka angio sale Artiz Zee proizvođača Siemens u OB Užice
  * Poziv JN 20/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 21/18 - Potrošni materijal i konci za potrebe kardiohirurgije
  * Poziv JN 21/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmenu konkursne dokumentacije 1
  * Izmenu konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursna dokumentacije 3
  * Odluka o dodeli ugovora (prvi deo)
  * Odluka o dodeli ugovora (drugi deo)
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 22/18 - Implanti za kukove i kolena
  * Poziv JN 22/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
  * Obavestenje o zakljucenim okvirnim sporazumima
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 23/18 - Materijal za dijalizu
  * Poziv JN 23/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora (prvi deo)
  * Odluka o dodeli ugovora (drugi deo)
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima


JN 24/18 - Reagensi za aparat Stratus za prijemno odeljenje Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 24/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 25/18 - Mazut
  * Poziv JN 25/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 26/18 - Sredstva za dezinfekciju
  * Poziv JN 26/18
  * Konkursna dokumentacija 
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora 1 deo
  * Odluka o dodeli ugovora 2 deo
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima
  * Obavestenje o obustavi postupka

JN 27/18 - Ppopravka magnetne rezonance GE Healtcare, Signa HDxT 1.5T OB Užice
  * Poziv JN 27/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 28/18 - Reagensi za hematološke brojače i vakuum epruvete za biohemijsku laboratoriju
  * Poziv JN 28/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 29/18 - Materijal za transfuziju
  * Poziv JN 29/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 30/18 - Potrosni materijal za izvodjenje koronarografija i PCI procedura u Sali za kateterizaciju srca
  * Poziv JN 30/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori br. 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 31/18 - Reagensi i potrošni materijal za imunohistohemiju
  * Poziv JN 31/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 32/18 - Medicinski gasovi
  * Poziv JN 32/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 33/18 - Risovani papir
  * Poziv JN 33/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 34/18 - Reagensi za elektrolitni analajzer Diamond Smart Lyte za OB Priboj
  * Poziv JN 34/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodelči ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 35/18  - Reagensi za aparat RAMP za odredjivanje troponina za OB Priboj
  * Poziv JN 35/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodelči ugovora
  * Obavešteje o zaključenom ugovoru

JN 36/18 - Sanitetski i ostali potrosni materijal
  * Poziv JN 36/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odluka o dodeli ugovora I deo
  * Odluka o dodeli ugovora II deo
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora
* ZZZP - Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
* Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima


JN 37/18 - Materijal za mikrobiolosku laboratoriju i alergeni
  * Poziv JN 37/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima
  * Obaveštenje o obustavi postupka


JN 38/18 - Monitoring za službu anestezije OB UE
  * Poziv JN 38/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentaicije 1
  * Pitanja i odgovori br. 1
  * Pitanja i odgovori br. 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zakljucenim ugovorima

JN 39/18 - Rekonstrukcija instalacije medicinskog kiseonika u zgradi Internog odeljenja Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 39/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 40/18 - Namirnice za ishranu pacijenata
  * Poziv JN 40/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Odluku o obustavi postupka
  * Ponude za jn 40 deo 1
  * Ponude za jn 40 deo 2
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 41/18 - Testovi za endoskopiju
  * Poziv JN 42/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora 
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima


JN 42/18 - “High Speed Drill” aparata za trepanaciju lobanje
  * Poziv JN 42/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 43/18 - Potrošni materijal za medicinske uređaje
  * Obaveštenje o pokretanju postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 44/18 - Usluge servisiranja vozila u Organizacionim jedinicama ZC Užice
  * Poziv JN 44/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  * Ugovori

JN 45/18 - Osiguranje imovine i zaposlenih lica
  * Poziv JN 45/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

JN 46/18 - Hirurski savni materijal
  * Poziv JN 46/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 47/18 - Pogonsko gorivo
  * Poziv JN 47/18
  * Konkursna dokumentcaija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 48/18 - Održavanje informacionog sistema “PC Soft”
  * Poziv JN 48/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JN 49/18 - Usluge održavanja i unapređenja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u Z.C. Užice
  * Poziv JN 49/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 50/18 - Potrosni materijal za vaskularnu hirurgiju
  * Poziv JN 50/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 51/18 - Potrošni materija za potrebe kardiohirurgije
  * Poziv JN 51/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 52/18 - Reagensi za biohemijski analajzer „ Autolyser“ za DZ Bajina Basta
  * Poziv JN 52/18
  * Konkursna dokumentacija 
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 53/18 - Lekovi
  * Poziv JN 53/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 54/18 - Reagensi za imunohemijski analizator Architect i 2000, proizvodjaca Abbott za OB Uzice
  * Poziv JN 54/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 55/18 - Materijal za mikrobiolosku laboratoriju i alergeni
  * Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva
  * Konkursna dokumentaciija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenim ugovorima

JN 56/18 - Pregled lica i aparata i usluge kontrole i ispitivanja jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja u ZC Užice
  * Poziv JN 56/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 57/18 - Medicinska plastika
  * Poziv JN 57/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora 1 DEO
  * Odluka o dodeli ugovora 2 DEO
  * Izmena odluke o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima


JN 58/18 - Potrošni materijal u OP bloku
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 58/18
  * Izemena konkursne dokumentacije
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka 1
  * Odluka o izmeni odluke
  * Odluka o obustavi postupka 2
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 59/18 - Reagensi za koagulaciju
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 59/18
  * Izmena konkursne dokumentacije
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 60/18 - Namirnice za ishranu bolesnika
  * Poziv JN 60/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 61/18 - Reagensi za hematološke analizatore CD Emerald
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 61/18
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 62/18 - Kese PVC
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 62/18
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

JN 63/18 - Laparaskopski stub za inteligentnu kontrolu pneumoperitoneuma i naprednu vizuelizaciju, laparaskopski instrumenti i dodatak za stub za brzo prečišćavanje gasova u trbuhu - za potrebe opšte hirurgije OB Užice
  * Poziv JN 63/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 64/18 - Laparoskopski stub za inteligentnu kontrolu pneumoperitoneuma za potrebe Operativne ginekologije Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 64/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora za partiju 1
  * Odluka o obustavi postupka za partiju 2

JN 65/18 - Ginekološki 4D ultrazvučni aparat za potrebe Operativne ginekologije Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 65/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 65/18 - Izmena
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Konkursna dokumentacija JN br. 65 - izmena 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 66/18 - Ultrazvučni aparat za potrebe Službe radiologije Opšte bolnice Užice
  * Poziv JN 66/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 67/18 - Popravka magnetne rezonance GE Healthcare Sigma HDxT 1,5T u Opštoj bolnici Užice
  * Poziv JN 67/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 70/18 - Lekovi
  * O
baveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavštenje o zaključenom ugovoru

JN 71/18 - Potrosni materijal za vaskularnu hirurgiju
  * Poziv JN 71/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 72/18 - Reagensi za imunoloski analizator Mini Vidas
  * Poziv JN 72/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 73/18 - Farmaceutsko-laboratorijske supstance i hematoloske boje
  * Poziv JN 73/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka u obustavi postupka
  * Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za partiju 2
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 74/18 - Energenti za ZC Užice
  * Poziv JN 74/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 75/18 - Lekovi.
  * Poziv JN 75/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 76/18 - Materijal i tabletirana so za dijalizu
  * Poziv JN 76/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 77/18 - Punjac za TA 55 stapler
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 78/18 - Potrošni materijal za ultrazvučni nož
  * Poziv JN 78/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 79/18 - Potrošni materijal za kontrolu sterilizacije, igle za biopsiju i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 79/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 80/18 - Reagensi za hematološki brojač “Microsemi CRP” za službu neonatologije
  * Poziv JN 80/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 81/18 - Medicinska oprema i sitan inventar za DZ Nova Varoš
  * Poziv JN 81/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 82/18 - Redovan godišnji servis etilen-oksid
  * Poziv Jn 82/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluku o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 83/18 - Laboratorijsko staklo i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 83/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena Odluke o dodeli ugovora za partiju 13
  * Obaveštzenje o zaključenom ugovoru

JN 84/18 - Potrošni materijal za laparoskopske procedure
  * Poziv JN 84/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 85/18 - Morselator za potrebe operativne ginekologije Opšte bolnice Užice
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 86/18 - Redovan godišnji servis etilen oksid
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 87/18 - Indikatori za biološku kontrolu suve sterilizacije
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 88/18 - Usluge održavanja i unapređenja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u ZC Užice
  * Poziv JN 88/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 89/18 - Održavanje informacionog sistema “PC Soft”
  * Poziv Jn 89/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 90/18 - Potrosni materijal za patoanatomiju
  * Poziv JN 90/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 91/18 - Materijal za stomatologiju
  * Poziv JN 91/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena odluke o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka za partiju br.4
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru
  * Obavestenje o obustavi postupka

JN 92/18 - Hrana za bebe i dijetetski suplementi
  * Poziv JN 92/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o obustavi postupka

  * Obaveštenje o zaklučenom ugovoru


JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2018 god.


JNMV 01/18 - Servisiranje pumpi i elektromotora

JNMV 02/18 - Toneri i riboni
JNMV 03/18 - Povremeni građevinski radovi
JNMV 04/18 - Servisiranje mašina za veš
JNMV 05/18 - Sitan inventar
JNMV 06/18 - Radne uniforme, zaštitna odeća i obuća

  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 07/18 - Putničko vozilo za DZ Čajetina
  * Poziv JNMV 07/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JNMV 08/18 - Putnička vozila za DZ Užice
  * Poziv JNMV 08/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pojašnjenje konkursne dokumentacije
  * Odluku o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 09/18 - Posteljno platno i pelene
  * Poziv JNMV 09/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

JNMV 10/18 - Terensko vozilo za Dom zdravlja Nova Varoš

  * Poziv JNMV 10/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/18 - Usluge zbrinjavanja medicinskog otpada
  * Poziv JNMV 11/18
  * Odluka o pokretanju postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 12/18 - Medicinska oprema za DZ Bajina Bašta
  * Poziv JNMV 12/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/18 - Medicinska oprema za DZ Nova Varoš
  * Poziv JNMV 13/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 14/18 - Letnje gume
  * Poziv JNMV 14/18
  * Odluka o pokretanju postupka 
  * Konkursna dokumentacija sa izmenom 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 15/18 - Servisiranje štampača i fotokopir aparata u ZC Užice
  * Poziv JNMV 15/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 16/18 - Potrošni materija za medicinske uređaje
  * Poziv JNMV 16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 17/18 - Servisiranje klima i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 17/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 18/18 - Izrada plana za zaštitu od požara
  * Poziv JNMV 18/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 19/18 - Rezervni delovi za kompjutere
  * Poziv JNMV 19/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 20/18 - Održavanje sistema za parno grejanje u OB Užice
  * Poziv JNMV 20/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 21/18 - Nabavka i ugradnja materijala u podstanici OB Užice
  * Poziv JNMV 21/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1 
  * Pitanja i odgovori 1 
  * Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 22/18 - Rezervni delovi za kompjutere
  * Poziv JNMV 22/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 23/18  - Održavanje laboratorijskog informacionog sistema “SLIS”
  * Poziv JNMV 23/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 24/18 - Pregled, kontrolisanje i otklanjanje kvarova na hidratanskoj mreži mobilnim uređajima za gašenje požara i instalacijama i uređajima za automatsko otkrivanje i dojavu požara
  * Poziv JNMV 24/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

JNMV 25/18 - Drva za ogrev
  * Poziv JNMV 25/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 26/18 - Usluge održavanja liftova u ZC Užice
  * Poziv JNMV 26/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 27/18 - Potrošni materijal za digestivnu endoskopiju Internog odeljenje Opšte bolnice Užice
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JNMV 27/18
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 28/18 - Zimske gume
  * Poziv JNMV 28/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 29/18 - Registracija vozila
  * Poziv JNMV 29/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 30 - Servis gorionika Saacke u OB Užice
  * Poziv JNMV 30/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 31/18 - Potrošni materijal za sterilizaciju
  * Poziv JNMV 31/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 32/18 - Ispitivanje liftova, sigurnosnih ventila i merenje emisije štetnih gasova
  * Poziv JNMV 32/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JNMV 33/18 - Održavanje laboratorijskog informacionog sistema LIS
  * Poziv JNMV 33/18
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru