JAVNE NABAVKE U 2017 GODINI

JN 01/17 -  Sredstva i pribor za higijenu
  * Poziv JN 01/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 JN 02/17 - Risovani papir
  *
Poziv JN 02/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 03/17 - Usluge čišćenja prostorija ZC Užice
  * Poziv JN 03/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 04/17 - Vododvodni  materijal
  * Poziv JN 04/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 05/17 - Servis vozila
  * Poziv JN 05/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena odluke o dodeli ugovora za partiju 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 06/17 - Servisiranje vozila u garantnom roku
  * Poziv JN 06/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 07/17 - Reagensi i potrošni materijal lab.analizatora "Dirui" za DZ Požega
  * Poziv JN 07/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 08/17 - Reagensi za hematološke brojače Sysmex XS 500, Microsemi CRP i gasni analizator ABL 80 Flex Basic
  * Poziv JN 08/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 09/17 - Potrošni materijal za urinski analizator "EH 2080 Mindray"
  * Poziv JN 09/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 10/17 - Biohemiski reagensi
  * Poziv JN 10/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 11/17 - Potrošni materijal za vaskularnu hirurgiju
  * Poziv JN 11/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 12/17 - Reagensi za hematološke brojače i vakuum epruvete za biohemijsku laboratoriju
  * Poziv JN 12/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 13/17 - Testovi za sistem Vitek 2 Kompakt i potrošni materijal za gasni analizator Rapid Point RP 500
  * Poziv JN 13/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 14/17 - Reagensi za hematološke analizatore Yumizen i Micros ES 60
  * Poziv JN14/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 15/17 - Osteosanitetski materijal
  * Poziv JN 15/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 16/17 - Implanti za kukove i kolena
  * Poziv JN 16/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Obaveštenje o produženju roka
  * Obaveštenje o podnetom ZZP
  * Odluka o dodeli ugovra
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o produženju roka 2
  * Odluka o dodeli ugovora drugi deo
  * Obaveštenje o podnetom ZZP-2
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2

JN 17/17 - Reagensi za biohemijske analajzere Spin 120 i 200E
  * Poziv JN 17/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 18/17 - Materijal za dijalizu
  * Poziv JN 18/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Оbaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 19/17 - Lancete i drvene špatule
  * Poziv JN 19/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 20/17 - Sredstva za dezinfekciju
  * Poziv JN 20/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dopdeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 21/17 - Potrošni materijal za vaskularnu hirurgiju - dijagnostički materijal
  * Poziv JN 21/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 22/17 - Mazut
  * Poziv JN 22/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenok ugovoru

JN 23/17- Reagensi za aparat Stratus prijemno odeljenje OB Užice
  * Poziv JN 23/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 24/17 - Potrošni maerijal za izvođenje koronarografija i PKI procedura za kateterizaciju srca
  * Poziv JN 24/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 25/17 - Materijal za transfuziju
  * Poziv JN 25/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 5
  * Izmena konursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 26/17 - Namernice za ishranu bolesnika
  * Poziv JN 26/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Ponude za JN 26/17
  * Obaveštenje ozaključenom ugovoru

JN 27/17 - Sanitetski i ostali potrošni materijal, testovi
  * Poziv JN 27/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 28/17 - Reagensi za biohemijsku laboratoriju i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 28/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN 29/17 - Risovani papir
  * Poziv JN 29/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursn dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 30/17 - Održavanje informacionog sistema PC SOFT
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JN 30/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 31/17 - Putničko vozilo za DZ Užice
  * Poziv JN 31/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 32/17 - Antibiogramski diskovi, mikrobiološke podloge i alergeni
  * Poziv JN 32/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 33/17 - Lekovi
  * Poziv JN 33/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 34/17 - Servis medicinske opreme
  * Poziv JN 34/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Pitanj i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 4
  * Pitanja i odgovori 4
  * Pitanja i odgovori 5
  * Obaveštenje o produženju roka 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 5
  * Izmena konkursne dokumentacije 6
  * Pitanja i odgovori 6
  * Izmena konkursne dokumentacije 7
  * Pitanja i odgovori 7
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Ponude 1
  * Ponude 2
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 35/17 - Medicinski gasovi za ZC Užice
  * Poziv JN 35/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 36/17 - Pogonsko gorivo
  * Poziv JN 36/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 37/17 - Medicinska plastika
  * Poziv JN 37/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Pitanja i odgovori 5
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 38/17 - Potrošni materijal za ultrazvučni nož
  * Poziv JN 38/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o dodeli ugovra

JN 39/17 - Reagensi i potrošni materijal za patoanatomiju
  * Poziv JN 39/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 40/17 - Usluge servisiranja vozila
  * Poziv JN 40/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 41/17 - Osiguranje imovine
  * Poziv JN 41/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 42/17 - Potrošni materijal i testovi
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 43/17 - Kontrola i ispitivanje izvora jonizujućeg i nejoniyujućeg zračenja
  * Poziv JN 43/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka

JN 44/17 - Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski aparat dxi600 Beckman Coulter-Unicel
  * Poziv JN 44/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 45/17 - Reagensi za hematološke brojače Beckman HmX Coulter i Advia 2120
  * Poziv JN 45/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 46/17 - Reagensi za biohemijski analajzer Autolyser za DZ Bajina Bašta
  * Poziv JN 46/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 47/17 - Potrošni materijal za OP blok
  * Poziv JN 47/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 5
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Pitanja i odgovori 6
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi

JN 48/17 - Hirurški šavni materijal
  * Poziv JN 48/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 4
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi
  * Pitanja i odgovori 6

JN 49/17 - Potrošni materijal za sterilizaciju
  * Poziv JN 49/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 50/17 - Usluge održavanja i unapređenja zdravstvenog informacionog sistema Heliant Healt za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u Z.C. Užice
  * Poziv JN 50/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 51/17 - Kese PVC
  * Poziv JN 51/17
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Konkursna dokumentacija
  * Obavštenje o zaključenom ugovoru

JN 52/17 - Lekovi
  * Poziv JN 52/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 53/17 - Popravka RO aparata u OB Užice
  * Poziv JN 53/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenomk ugovoru

JN 54/17 - Servisiranje kotlova, izmenjivača toplote i instalacija
  * Poziv JN 54/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkusne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 55/17 - Reagensi za koagulaciju
  * Poziv JN 55/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 56/17 - Biohemijski reagensi
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JN 56/17
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 57/17 - Reagensi za hemetološke brojače Sysmex XS 500I i Microsemi CPR i gasni analizator ABL 80 Blex basic
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JN 57/17
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 58/17 - Kontrola i ispitivanje izvora jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja 
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Odluka o obustavi postupka
 * Poziv JN 58/17
 * Konkursna dokumentacija
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 59/17 - Popravka i održavanje medicinske opreme
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JN 59/17
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Odluka o obustavi postupka
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 60/17 - Potrošni materijal za OP blok
  * Poziv JN 60/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  */Obaveštenje o zaključenim ugovoru

JN 61/17 - Medicinska plastika
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 61/17
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 62/17 - Servisiranje vozila u garantnom i vangarantnom roku
  * Poziv JN 62/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 63/17 - Reagensi za imunološki analizator Mini Vidas
  * Poziv JN 63/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 64/17 - Potrošni materijal za Fako mašinu Infiniti
  * Poziv JN 64/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 65/17 - Potrošni materijal za patoanatomiju
  * Poziv JN 65/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 66/17 - Energenti za ZC Užice
  * Poziv JN 66/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 67/17 - Potrošni materijal za Perfusor space pumpe, služba anestezije
  * Poziv JN 67/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 68/17 - RTG materijal
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JN 68/17
 * Odluka o obustavi postupka
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zakjlučenim ugovorima
 * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 69/17 - Potrošni materijal za kontrolu sterilizacije
  * Poziv JN 69/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 70/17 - Reagensi za hematološki brojač MICROSEMI CRP služba neonatologije
  * Poziv JN 70/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 71/17 - Kancelarijski i biro materijal
  * Poziv JN 71/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 JN 72/17 - Materijal za stomatologiju
  * Poziv JN 72/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 73/17 - Štampani materijal
  * Poziv JN 73/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 74/17 - Popravka CT skenera GE Health Care Brightspeed Elite 16 u Opštoj bolnici Užice
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 75/17 - Popravka magnetne rezonance GE Healthcare, Signa HDxT 1,3T - OB Užice
  * Obaveštenje o pokretanju postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 76/17 - Potrošni materijal za aparat agregometar (ispitivanje funkcije trombocita)
  * Poziv JN 76/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zakjučenom ugovoru

JN 77/17 - Tehnički materijal
  * Poziv JN 77/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora 1 deo
  * Odluka o dodeli ugovora 2 deo
  * Ponuda Terazije

Ponude za JN 77/17
        - Anabela
        - Ibrea
        - Terazije 1 deo dokumentacije
        - Terazije 2 deo dokumentacije
        - Tehnokomerc
        - Tri O
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 78/17 - Materijal za stomatologiju - anestetici za oralno hirurške intervencije
  * Poziv JN 78/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 79/17 - Enteralna hrana
  * Poziv JN 78/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2017 god.JNMV 01/17 - Reciklaža tonera za laserske štampače
  * Poziv JNMV 01/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Ponuda
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 02/17 - Povremeni građevinski radovi
  * Poziv JNMV02/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 03/17 - Servisiranje i popravka mašina za veš
  * Poziv JNMV 03/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dedeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 04/17 - Posteljno platno, zeleni mantili i pelene
  * Poziv JNMV 04/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odluka o obustavi postupka

JNMV 05/17 - Usluge zbrinjavanja medicinskog otpada
  * Poziv JNMV 05/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka oi dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 06/17 - Servisiranje gorionika Saacke u OB Užice
  * Poziv JNMV 06/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 07/17 - Redovan pregled opreme i sredstava za zaštitu od požara, provera ispravnosti instalacija za dojavu požara, pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona i ispitivanje gromobranskih instalacija
  * Poziv JNMV 07/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 08/17 - Posteljno platno i pelene
  * Poziv JNMV 08/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 09/17 - Servisiranje štampača i kopir aparata
  * Poziv JNMV 09/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 10/17 - Radne uniforme, zaštitna odeća i obuća
  * Poziv JNMV 10/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 11/17 - Letnje gume za vozila ZC Užice
  * Poziv JNMV 11/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 12/17 - Filteri za disajne sisteme, aspiratore i reverzne osmoze
  * Poziv JNMV 12/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 13/17 - Popravka aparata Brajtspid 16  "Ellite" u OB Užice
  * Poziv JNMV 13/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 14/17 - Filteri za klimatizaciju
  * Poziv JNMV 14/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 15/17 - Odžavanje laboratoriskog informacionog sistema "SLIS"
  * Poziv
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 16/17 - Rezervni delovi za kompjutere
  * Poziv JNMV 16/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 17/17 - Osiguranje zaposlenih
  * Poziv JNMV 17/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o doeli ugovra
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 18/17 - Potrošni materijal za medicinske aparate i usnici za spirometar
  * Poziv JNMV 18/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
  * Odluka o doeli ugovora
  * Obaveštenje o  ZZP
  * Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

JNMV 19/17 - Drva za ogrev
  * Poziv JNMV 19/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 20/17 - Servis klima i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 20/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Ponuda
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 21/17 - Alati za merenje krvnog pritiska
  * Poziv JNMPV 21/17

  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 22/17 - Filteri za doboše za sterilizaciju
  * Poziv JNMV 22/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 23/17 - Rekonstrukcija grejne mreže u DZ Priboj
 * Poziv JNMV 23/17
 * Konkursna dokumentacija
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 24/17 - Zimske gume za motorna vozila u ZC Užice
  * Poziv JNMV 24/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 25/17 - Potrošni materijal za digestivnu endoskopiju internog odeljenja OB Užice
  * Poziv JNMV 25/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 26/17 - Tabletirana so za potrebe službe za dijalizu OB Užice
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JNMV 26/17
 * Pitanja i odgovori 1
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 27/17 - Kotao za grejanje DZ Užice
  * Poziv JNMV 27/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 28/17 - Zimske gume-dopuna
  * Poziv JNMV 28/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 30/17 - Usluge ispitivanja i baždarenja liftova, ventila sigurnosti i emisije štetnih gasova
  * Poziv JNMV 30/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 31/17 - Usluge zbrinjavanja medicinskkog otpada
  * Poziv JNMV 31/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenoim ugovoru

JNMV 32/17 - Potrošni materijal za medicinske uređaje
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JNMV 23/17
 * Pitanja i odgovori
 * Odluka o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 33/17 - Potrošni materijal za potrebe Odseka upravljanje otpadom i higijenom
  * Poziv JNMV 33/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o podnetom ZZP
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 34/17 - Kese za medicinski otpad
  * Poziv JNMV 34/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru