POSTUPCI JAVNIH NABAVKI

                 * Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
                 * Plan javnih nabavki za 2016. godinu, zdravstveni centar Užice

                 * Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke za zdravstveni cantar
 Užice
                 *  II Izmena i dopuna plana nabavki Zdravstvenog centra Užice za 2016.godinu


 Javna nabavka 60 - Putnička vozila za dom zdravlja Arilje
 * Poziv JN 60
 * Konkursna dokumentacija
 * Pitanja i odgovori
 * Odluka o dodeli ugovora za JN 60
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 60

Javna nabavka 61 - Servisiranje vozila u ZC Užice
 * Poziv JN 61
 * Konkursna dokumentacija
 * Odluka o dodeli ugovora JN 61
 * Odluka o obustavi postupka JN 61
 * Obaveštenje o obustavi za JN 61
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 61

Javna nabavka 62 - Namirnice za ishranu bolesnika
 * Poziv JN 62
 * Konkursna dokumentacij
 * Odluka o dodeli ugovora za JN 62
 * Obaveštenje o Zaključenom ugovoru JN 62
 * Ponuda "Suvobor koop NN" Čačak
 * Ugovor "Suvobor koop NN" Čačak

Javna nabavka 66 - Reagensi za hematološki brojač LABTEX

 * Poziv JN 66
 * Konkursna dokumentacija
 * Odluka o dodeli ugovora JN 66
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 66


Javna nabavka 64 - Materijal za mikrobiološku laboratoriju, materijal za obradu blesničkih uzoraka
  * Poziv JN 64
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 64
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 64Javna nabavka male vrednosti 16 - Filteri za operacione sale
  * Poziv JNMV 16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora za JNMV 16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 16

Javna nabavka male vrednosti JNMV 13 - radne uniforme i HTZ oprema

  * Poziv JNMV 13
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi za JNMV 13
  * Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV 13
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 13

Javna nabavka JN 65 -  Farmaceutsko-laboratorijske supstance i hematološke boje
  * Poziv JN 65
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 65
  * Odluka o obustavi za JN 65
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 65
  * Konkursna dokumentacija JN br. 65

Javna nabavka JN 67 - Sredstva za dezinfekciju

  * Poziv JN 67
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pojašnjnje konkursne dokumentacije
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 67
  * Odluka o obustavi postupka za JN 67
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 67

Javna nabavka JN 68 - Materijal za dijalizu
  * Poziv JN 68
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanje i odgovori 2
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 4
  * Obaveštenje o produženju roka 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 68
  * Izmena odluke o dodeli ugovora za JN 68
  * Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava ZZP 1
  * Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava ZZP 2
  * Odluka o dodeli ugovora za partije 1 i 14
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima
  * Obaveštenje o zahtevu za zaštitu prava ZZP 2
  * Odluka o dodeli ugovora za pariju 14
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNE NABAVKE U 2016 GODINI


Javna nabavka usluga JN 01/16 – Servisiranje vozila u ZC Užice
 * Konkursna dokumentacija
 * Odluka o dodeli ugovora JN 01/16
 * Odluka o zaključenom ugovoru JN 01/16


Javana nabavka JN 02/16 - Servisiranje vozila u ZC Užice - DZ  Nova Varoš
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 02/16
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 02/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 02/16

Javna nabavka JN 03/16 - Tečni deterdžent za mašinsko pranje rublja

  * Poziv JN 03
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora JN 03/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga JN 04/16 - Održavanje informacionog sistema

  * Obaveštenje o pokretanju postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 04/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 04/16
  * Odluka  o dodeli ugovora

Јavna nabavka JN 05/16 - Reagensi za hematološke brojače i vakum epruvete za biohemijsku laboratoriju
  * Poziv JN 05/16
  * Konkursna dokumentacija 
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora za JN 05/16

Javna nabavka male vrednosti JNMV 1/16 - Radne uniforme za Službu obezbeđenja
  * Poziv JNMV 1/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi JNMV 01/16
  * Obaveštenje o obustavi za JNMV 01/16

Javna nabavka JN 06/16 - Sanitetsko vozilo za DZ Arilje
  * Poziv JN 06/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkusne dokumentacije
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
  * Obaveštenje o produženju roka
  * Pitanja i odgovori 5
  * Odluka o dodeli ugovora JN 06/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ugovor

Javna nabavkna JN 07/16 - Biohemijski reagensi

  * Poziv JN 07/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora JN 07/16
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka male vrednosti JNMV 02/16 - Filteri za doboše, laminarnu komoru, disajne sisteme i aspiratore
  * Poziv JNMV 02/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/16
  * Odluka o obustavi otvorenog postupka JNMV 02/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ugovor Biotek Medical
  * Ugovor Medisal
  * Ugovor Protehno

Javna nabavka male vrednosti JNMV 03/16 - Usluge čišćenje prostorija ZC Užice

  * Poziv JNMV 03/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora  JNMV 03/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponuda
  * Ugovor

Javna nabavka male vrednosti JNMV 04/16 - Posteljno platno i zeleni mantili
  * Poziv JNMV 04/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponuda

Javna nabavka JN 08/16 - Osiguranje imovine i zaposlenih
  * Poziv JN 08/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi otvorenog postupka

Javna nabavka JN 09/16 - Vršenje usluga kontrole izvora jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
  * Poziv JN 09/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 10/16 - Osteosintetski materijal
  * Poziv JN 10/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o dodeli ugovora

Javna nabavka JN 11/16 - Potrošni materijal za gasni analizator Rapid Point RP500
i Vitek 2 za bakterijologiju

  * Poziv JN 11/16
  * Konkursna dokumentacija

  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 13/16 - Implantati za kukove i kolena
  * Poziv JN 13/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Izmena odluke o dodeli ugovora za partiju 5
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka male vrednosti JNMV 05/16 - Servisiranje fax i fotokopir aparata
  * Poziv JNMV 05/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Оbaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ugovor

Javna nabavka JN 12/16 - Sredstva i pribor za higijenu
  * Poziv JN 12/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 4
  * Pitanja i odgovori 5
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o podnetom ZZP ponudjača
  * Оbaveštenje o podnetom ZZP 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 14/16 - Potrošni materijal za izvođenje koronografija i PCI procedura u sali za kateterizaciju srca
  * Poziv JN 14/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena odluke o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka JN 15/16 - Medicinska plastika
  * Poziv JN 15/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključnom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 09/16 - Filteri za dobose, laminarnu komoru, disajne sisteme i ostali medicinski materijal
  * Poziv JNMV 09/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka za partije 2 i 7
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 06/16 - Reciklaza tonera za laserske stampace
  * Poziv JNMV 06/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 17/16 - Sredstva za dezinfekciju
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 17/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 16/16 - Lekovi
  * Poziv JN 16/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 19/16 - Servisiranje medicinske opreme
  * Poziv JN 19/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 4
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 5
  * Izmena konkursne dokumentacije 6
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Pitanja i odgovori 5
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi otvorenog postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka male vrednosti JNMV 10/16 - Servisiranje mašina za pranje veša
  * Poziv JNMV 10/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrendosti JNMV 07/16 - Nabavka rezervnih delova za kompjutere
  * Poziv JNMV 07/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
  * Odluka o dodeli ugovora za JNMV 07/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 11/16 - Letnje gume
  * Poziv JNMV 11/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 20/16 - Namirnice za ishranu bolesnika
  * Poziv JN 20/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Ponude
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Ponuda za partije 4,20,21 i 22
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 20/16 - CTG aparat za DZ Bajina Bašta
  * Konkursna dokumentacija JNMV 20/16
  * Poziv JNMV 20/16
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o prod.roka
  * Izmena konkursne dokumentacije JNMV 20/16
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti JNMV 21/16 - Potrošni materijal i pom.sredstva za skrining preglede-DZ Bajina Bašta
  *Odluka o dodeli JNMV  21/16
  *Odluka o obustavi JNMV 21/16

Javna nabavka male vrednosti JNMV 22/16 - Servisiranje kotlova, izmenjivača toplote i instalacija
  * Poziv JNMV 22/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 18/16 - Servisiranje vozila u garantnom i vangarantnom roku
  * Poziv JN 18/16
* Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka JN

Javna nabavka JN 21/16 - Materijal za transfuziju
  * Poziv JN 21/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Obaveštenje
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 4
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 5
  * Pitanja i odgovori 5
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 3
  * Pitanja i odgovori 6
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 4
  * Pitanja i odgovori 7
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 5
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 6
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 22/16 - Risovani papir

  * Poziv JN 22/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka JN 23/16 - Reagensi za hematološki analizator Sysmex, gasni analizator ABL 80 Flex Basic i hematološki brojač Microsemi CRP

  * Poziv JN 23/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 08/16 - Usluge ispitivanja i baždarenja liftova, ventila, emisije štetnih gasova, medicinskih uređaja i manometara
  * Poziv JNMV 08/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošeje ponuda
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi JNMV 08/16
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka 24/16 - Servisiranje magnetne rezonance u OB Užice
  * Poziv JN 24/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 12/16 - Sitan inventar
  * Poziv JNMV 12/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponude
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka male vrednosti JNMV 13/16 - Potrošni materijal za medicinske aparate
  * Poziv JNMV 13/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponude
  * Ugovori

Javna nabavka male vrednosti JNMV 14/16 - Servisiranje klimatizacije, klima i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 14/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponuda
  * Ugovor

Javna nabavka male vrednosti JNMV 15/16 - Povremeni građevinski radovi
  * Poziv JNMV 15/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponuda
  * Ugovor

Javna nabavka male vrednosti JNMV 16/16 - Papiri i potrošni materijal za medicinske aparate
  * Poziv JNMV 16/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 17/16 - Biohemijski analizator za DZ Nova Varoš
  * Poziv JNMV 17/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 1

Javna nabavka male vrednosti JNMV 18/16-Zimske gume
* Konkursna dokumentacija JNMV18
 * Poziv JNMV18
 * Izmena odluke o dodeli ugovora
 * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 19/16-Tabletirana so za potrebe Službe dijalize OB Užice
 *Konkursna dokumentacija
 *Poziv JNMV 19/16

Javna nabavka male vrednosti JNMV 23/16 - Drva za ogrev
 * Konkursna dokumentacija
 * Poziv JNMV 23/16
 * Odluka o obustavi postupka
 * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti JNMV 24/16 - Servisiranje klimatizacije, klima uređaja i rashladnih uređaja
  * Poziv JNMV 24/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 25/16 - Drva za ogrev
  * Poziv JNMV 25/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti JNMV 26/16 - Zimske gume
  * Poziv JNMV 26/16
  * Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti JNMV 27/16-Potrosni materijal za potrebe Odseka za upravljanje otpadom I higijenom
  * Poziv JNMV 27/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 28/16-Servisiranje pumpi i elektromotora
  * Poziv JNMV 28/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 25/16 - Reagensi i potrošni materijal za patoanatomiju
  * Poziv JN 25/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka JN 26/16 - Potrošni materijal za OP blok i gastroenterološku ambulantu
  * Poziv JN 26/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 27/16 - Servisiranje RO aparata PHILIPS
  * Obaveštenje o pokretanju postupka JN 27/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 28/16 - Sanitetski i ostali potrošni materijal i testovi
  * Poziv JN 28/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka JN 29/16 - Usluge održavanja postojećeg zdravstvenog informacionog sistema Heliant Health za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu u ZC Užice
  * Poziv JN 29/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 30/16 - Servisiranje aspiratora i aparata za anesteziju Draeger
  * Poziv JN 30/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o obustavi otvorenog postupka JN 30/16

Javna nabavka JN 31/16 - Medicinski potrošni materijal i materijal za potrebe MFH hirurgije
  * Poziv JN 31/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
* Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o obustavi postupka za partiju 2

Javna nabavka 32/16 - Mazut za 2016/17 godinu
  * Poziv JN 32/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 33/16 - Pogonsko gorivo
  * Poziv JN 33
* Ponuda
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
* Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 33
  * Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka JN 34/16 - Implantati za kukove i kolena
  * Poziv JN 34/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 35/16 - Reagensi za biohemisku laboratoriju, testovi za endoskopiju i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 35/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
* Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 36/16 - Usluge popravke i odrzavanja voznog parka
  * Poziv JN 36/16
  * Ponuda 36/16
  * Ponuda Borovic partija 2
  * Ponuda Gijo partija 5
  * Ponuda Janjusevic partija 7
  * Ponuda Rajevac petrol partija 10
  * Ponuda Raketa partija 3
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obavestenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 37/16 - Potrošni materijal za aparat agregometar (ispitivanje funkcije trombocita)
  * Poziv JN 37/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 38/16 - Materijal za patoanatomiju
  * Poziv JN 38/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  *Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 39/16 - Štampani materijal
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Poziv JN 39/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 40/16 - Vododvodni materijal
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Poziv JN 40/16
* Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 40
  * Konkursna dokumentacija

Javna nabavka JN 41/16 - Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski aparat dxi 600 Beckman Coulter - Unicel i za biohemijske aparate Selectra PRO M, i Vitalab flexor E
  * Poziv JN 41/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  *Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 42/16 - Reagensi za transmisivne bolesti, za obradu na imunohemijskom analizatoru metodom hemiluminiscence, za aparat Advia Centaur CP
  * Poziv JN 42/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 43/16 - Reagensi za hematološki brojač Beckman HmX Coulter
  * Poziv JN 43/16
  * Konkursna dokumentacija
  *Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 44/16 - Reagensi za aparat Dialab za DZ Bajina Bašta
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Poziv za podnošenje ponuda
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 45/16 - Servisiranje liftova u ZC Užice
  * Poziv JN 45/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Ponuda
  * Ugovor

Javna nabavka JN 46/16 - Osiguranje imovine
  * Poziv JN 46/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 47/16 - Kese PVC
  * Poziv JN 47/16
  * Odluka o dodeli jn 47
  * Konkursna dokumentacija
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 48/16 - Lekovi
  * Poziv JN 48/16 
  * Odluka o dodeli ugovora
   * Odluka o obustavi
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka JN 49/16 - Hirurški šavni materijal
  * Poziv JN 49/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 5
  * Izmena konkursne dokumentacije 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 6
  * Pitanja i odgovori 5
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3

  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi otvorenog postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 51/16 - Putničko vozilo za DZ Bajina Bašta
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Poziv JN 51/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 50/16 - Reagensi za koagulaciju
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 50/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 52/16 - Sredstva za dezinfekciju
  * Poziv JN 52/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Odluka o obustavi postupka


Javna nabavka JN 53/16 - popravka i održavanje medicinske opreme
  * Poziv JN 53/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Odlukea o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Odluka o obustavi postupka za partije 1-4
  * Obaveštenje o obustavi postupka 1-4
  * Obaveštenje o obustavi  postupka
  * Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Javna nabavka JN 54/16 - Tehnički materijal
  * Poziv JN 54/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Ponuda Metalmont
  * Ponuda Terazije
  * Ponuda SN Pak
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Javna nabavka JN 55/16 - Usluge-održavanje informacionog sistema "PC Soft"
  * Obaveštenje o pokretanju postupka javne JN 55/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 56/16 - Energenti za ZC Užice
  * Poziv JN 56/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu ponudjaca za JN 56/16
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 57/16 - Kancelarijski i biro materijal
  * Poziv JN 57/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli
  * Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava za jn 57/16
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 58/16 - Medicinski gasovi za zdravsveni centar Užice
  * Poziv JN 58/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka 59/16 - Potrošni materijal za ultarzvučni nož
  * Poziv JN 59/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

Javna nabavka JN 60/16 - Reagensi za imunološki analizator Mini Vidas
  * Poziv JN 60/16
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Konkursna dokumentacija


Javna nabavka JN 61/16 - RTG materijal
  * Poziv JN 61/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkusne dokumentacije 1
  * Izmena konkusne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 62/16 - Antibiogram diskovi, mikrobiološke podloge, alergeni
  * Poziv JN 62/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 63/16 - Sredstva za dezinfekciju
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 63/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenoim ugovoru

Javna nabavka JN64/16 - Potrošni materijal i konci za potrebe kardiohirurgije
  * Poziv JN 64
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Pitanja i odgovori 5
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka JN

Javna nabavka JN65/16 - Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analajzer Dirui za DZ Požega
  * Poziv JN65/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 66/16 -Materijal za stomatologiju
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 66/16
  * Konkursna dokumentacija izmena 1
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka 67/16-Potrošni materijal za kontrolu sterilizacije
  * Konkursna dokumentacija 67/16
  * Poziv JN 67/16
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 68/16- popravka angio sale
  * Konkursna dokumentacija
  * Poziv JN 68
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 69/16-Servisiranje aparata i aspiratora za anesteziju proizvodjaca Draeger

  * Konkursna dokumentacija 69/16
  * Poziv JN 69/16
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o produženju roka
  * Pitanja i odgovori 2
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN70/16 - Hrana za bebe i enteralna hrana 
  * Poziv JN 70/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN72/16 -  Reagensi za hematološki brojač "Labtex"
  * Poziv JN72/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 73/16 - Lekovi
  * Poziv JN 73/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi otvorenog postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka JN 74/16 -  Tehnički materijal
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka JN 75/16 - Laboratorijsko staklo i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 75/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o doddeli ugovora
  * Odluka o obustavi 1
  * Odluka o izmeni odluke
  * Odluka o obustavi postupka 2
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka JN 76/16 - Potrošni materijal za potrebe kardiohirurgije
  * Poziv JN 76/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka JN 77/16 - Igle za biopsiju
  * Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka 78/16 - Farmaceutsko-laboratorijske supstance i hematološke boje
  * Poziv JN 78/16
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka


 JN 03/17 - Usluge čišćenja prostorija ZC Užice
  * Poziv JN 03/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 04/17 - Vododvodni  materijal
  * Poziv JN 04/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 05/17 - Servis vozila
  * Poziv JN 05/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Izmena odluke o dodeli ugovora za partiju 1
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 06/17 - Servisiranje vozila u garantnom roku
  * Poziv JN 06/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o obustavi
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 07/17 - Reagensi i potrošni materijal lab.analizatora "Dirui" za DZ Požega
  * Poziv JN 07/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 08/17 - Reagensi za hematološke brojače Sysmex XS 500, Microsemi CRP i gasni analizator ABL 80 Flex Basic
  * Poziv JN 08/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 09/17 - Potrošni materijal za urinski analizator "EH 2080 Mindray"
  * Poziv JN 09/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 10/17 - Biohemiski reagensi
  * Poziv JN 10/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 11/17 - Potrošni materijal za vaskularnu hirurgiju
  * Poziv JN 11/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  * Obaveštenje o obustavi postupka

JN 12/17 - Reagensi za hematološke brojače i vakuum epruvete za biohemijsku laboratoriju
  * Poziv JN 12/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 13/17 - Testovi za sistem Vitek 2 Kompakt i potrošni materijal za gasni analizator Rapid Point RP 500
  * Poziv JN 13/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 14/17 - Reagensi za hematološke analizatore Yumizen i Micros ES 60
  * Poziv JN14/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 15/17 - Osteosanitetski materijal
  * Poziv JN 15/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 16/17 - Implanti za kukove i kolena
  * Poziv JN 16/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Obaveštenje o produženju roka
  * Obaveštenje o podnetom ZZP
  * Odluka o dodeli ugovra

JN 17/17 - Reagensi za biohemijske analajzere Spin 120 i 200E
  * Poziv JN 17/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 18/17 - Materijal za dijalizu
  * Poziv JN 18/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3

JN 19/17 - Lancete i drvene špatule
  * Poziv JN 19/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 20/17 - Sredstva za dezinfekciju
  * Poziv JN 20/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dopdeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka

JN 21/17 - Potrošni materijal za vaskularnu hirurgiju - dijagnostički materijal
  * Poziv JN 21/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JN 22/17 - Mazut
  * Poziv JN 22/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN 23/17- Reagensi za aparat Stratus prijemno odeljenje OB Užice
  * Poziv JN 23/17
  * Konkursna dokumentacija

JN 24/17 - Potrošni maerijal za izvođenje koronarografija i PKI procedura za kateterizaciju srca
  * Poziv JN 24/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1

JN 25/17 - Materijal za transfuziju
  * Poziv JN 25/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 5
  * Izmena konursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN 26/17 - Namernice za ishranu bolesnika
  * Poziv JN 26/17
  * Konkursna dokumentacija

JN 27/17 - Sanitetski i ostali potrošni materijal, testovi
  * Poziv JN 27/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Pitanja i odgovori 2
  * Pitanja i odgovori 3

JN 28/17 - Reagensi za biohemijsku laboratoriju i ostali potrošni materijal
  * Poziv JN 28/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN 29/17 - Risovani papir
  * Poziv JN 29/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1

JN 31/17 - Putničko vozilo za DZ Užice
  * Poziv JN 31/17
  * Konkursna dokumentacija

JN 32/17 - Antibiogramski diskovi, mikrobiološke podloge i alergeni
  * Poziv JN 32/17
  * Konkursna dokumentacija

JN 33/17 - Lekovi
  * Poziv JN 33/17
  * Konkursna dokumentacija

JN 34/17 - Servis medicinske opreme
  * Poziv JN 34/17
  * Konkursna dokumentacija

JN 35/17 - Medicinski gasovi za ZC Užice
  * Poziv JN 35/17
  * Konkursna dokumentacija


JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U 2017


JNMV 01/17 - Reciklaža tonera za laserske štampače
  * Poziv JNMV 01/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Ponuda
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 02/17 - Povremeni građevinski radovi
  * Poziv JNMV02/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 03/17 - Servisiranje i popravka mašina za veš
  * Poziv JNMV 03/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dedeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 04/17 - Posteljno platno, zeleni mantili i pelene
  * Poziv JNMV 04/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
  * Pitanja i odgovori 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 2
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 2
  * Izmena konkursne dokumentacije 3
  * Pitanja i odgovori 3
  * Pitanja i odgovori 4

JNMV 05/17 - Usluge zbrinjavanja medicinskog otpada
  * Poziv JNMV 05/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka oi dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 06/17 - Servisiranje gorionika Saacke u OB Užice
  * Poziv JNMV 06/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 07/17 - Redovan pregled opreme i sredstava za zaštitu od požara, provera ispravnosti instalacija za dojavu požara, pregled i ispitivanje električnih instalacija niskog napona i ispitivanje gromobranskih instalacija
  * Poziv JNMV 07/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
  * Odluka o dodeli ugovora
  * Odluka o obustavi postupka

JNMV 08/17 - Posteljno platno i pelene
  * Poziv JNMV 08/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Pitanja i odgovori 2
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 09/17 - Servisiranje štampača i kopir aparata
  * Poziv JNMV 09/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 10/17 - Radne uniforme, zaštitna odeća i obuća
  * Poziv JNMV 10/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Pitanja i odgovori 1
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Pitanja i odgovori 2

JNMV 11/17 - Letnje gume za vozila ZC Užice
  * Poziv JNMV 11/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 12/17 - Filteri za disajne sisteme, aspiratore i reverzne osmoze
  * Poziv JNMV 12/17
  * Konkursna dokumentacija
  * Izmena konkursne dokumentacije 1
  * Odluka o dodeli ugovora

JNMV 13/17 - Popravka aparata Brajtspid 16  "Ellite" u OB Užice
  * Poziv JNMV 13/17
  * Konkursna dokumentacija

JNMV 14/17 - Filteri za klimatizaciju
  * Poziv JNMV 14/17
  * Konkursna dokumentacija