NEFROLOGIJA SA DIJALIZOM

NAČELNIK: Dr Dragan Ječmenica, specijalista,internist-nefrolog

GLAVNA SESTRA: VMS Jadranka Milinković

VMS-Jadranka-Milinkovic-glavna-sestra


ORGANIZACIJA

Služba raspolaže sa 12 postelja na nefrologiji, 24 dijalizna mesta, i 24 aparata za dijalizu u radu.
Prosečan broj dijaliza je oko 1 000 mesečno, oko 400 ambulantnih pregleda u toku meseca, 30-40 prijema na nefrologiju, 20-30 operacija i intervencija (AVF, revizija AVF, plasiranje femoralnih katetera, plasiranje tencoof katetera).

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U odeljenju su zaposlena 4 lekara nefrologa i 27 medicinskih sestara.

VAŽNI TELEFONI

561-255 – centrala
-Nefrološka ambulanta: lokal 538, 421
-Odeljenje nefrologije: lokal 279
-Dijalizne sale: lokal 333, 334.