ODELJENJE ZA PRODUŽENU NEGU I LEČENJE


NAČELNIK: Dr Miroslav Selaković, fizijatar

GLAVNI TEHNIČAR: 

Capture


ORGANIZACIJA

U okviru odeljenja za produženu negu i lečenje, koje ima 25 postelja, funkcionišu i dva odseka:

-Odsek za fizikalnu terapiju, šef odseka dr Ana Brkić.

Oprema je na zadovoljavajućem nivou, posedujemo: aparate za elektroforezu, dijadinamične struje, interferentne struje, visokofrekventni magnet, biostimulativni laser, radi se termoterapija parafinom, lampe infraruž i ultraviolet, KTD aparat, EMNG. Mala i velika sala za vežbanje, sa strunjačama, ripstolima, igračkama za invalidnu decu. Soba za ručnu masažu, tuševi i podvodna masaža.

-Odsek za dečiju rehabilitaciju, šef odseka dr Jasminka Hadžić, subspecijalista dečiji fizijatar.

U okviru redovnog rada svakodnevno se obilaze bebe na neonatologiji, u BFH (Baby friendly hospital); na dečijem odeljenju I dečijoj hirurgiji pregledi se obavljaju po pozivu.
-Ambulantni pregledi se obavljaju svakodnevno u tri ambulante. Pregledi za dečijeg fizijatra se zakazuju (vidi: Ambulante).

Dr Snežana Pajević radi kao fizijatar u sastavu Konzilijuma za osteoporozu.

-U toku godine se obavi oko 15 500 ambulantnih i 3 500 konsultativnih pregleda. Sprovede se ukupno oko 200 000 terapija godišnje.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

U odeljenju je zaposleno 5 lekara specijalista fizijatrije, od čega jedan subspecijalista (dr Jasminka Hadžić, subspecijalista dečiji fizijatar), jedan magistar (dr Divna Trebinjac, magistrirala na kardiološkoj rehabilitaciju), 16 medicinskih sestara (1 sa višom školom), 21 viša i 4 fizioterapeuta sa  srednjom  školom.