EKSTERNA EDUKACIJA


Polovinu od ukupno potrebne sume bodova potrebno je da sakupite kroz programe eksterne edukacije, odnosno pohađanjem:

-kongresa ili simpozijuma bez obzira ko je organizator

-kurseva/seminara ukoliko je organizator ustanova u kojoj zdravstveni radnik nije zaposlen

-stručnih sastanaka ukoliko je organizator ustanova van područja van upravnog okruga zaposlenog

-kurseva/seminara i stručnih sastanaka organizovanih od strane udruženja.

Na sajtovima Zdravstvenog saveta Srbije i komora zdravstvenih radnika možete pronaći tabele akreditovanih programa, a za pojedine vreme i mesto održavanja. Na sajtovima saveza, društava i udruženja možete pronaći detaljnije informacije o programima edukacije koje oni organizuju.

Aktuelne edukacije ovog meseca:

http:/www.sld.org.rs/sr/pocetna.asp

http:/www.kmszts.org.rs/programi/301210ss.pdf

http:/kmszts.org.rs/programi/291210k.pdf

http:/kmszts.org.rs/programi/291210ks.pdf

On-line testovi za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare:

http:/medrat.edu.rs/Latinica/pocetna.html

http:www.akademijazakme.edu.rs

Korisni linkovi:

http:/www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

http:/www.lks.org.rs

http:/www.kmszts.org.rs

http:/www.med.bg.ac.rs

http:/www.uinars.info

http:/www.szr.org.rs

http:/www.umsts.org


Visoka medicinska škola strukovnih studija
(Testovi za kontinuirane medicinske edukacije za lekare i med.sestre)

http://www.vpts.edu.rs/smerovi/medicina/zdravstvena_nega.html