DOM ZDRAVLJA UŽICE


1.OPŠTI PODACI, KRATAK ISTORIJAT DOMA ZDRAVLJA UŽICE


Dom zdravlja Užice se nalazi u sastavu Zdravstvenog centra Užice. Osnovan je 1953. Godine. Njegova ukupna površina je 7.200 m2. Pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Zlatiborskog okruga.

2.RUKOVODSTVO

      DIREKTOR OJ DOM ZDRAVLJA
      –Dr Aleksandar Lazić,spec.urgentne medicine
     GLAVNA SESTRA OJ DOM ZDRAVLJA
    – Mirjana  Ješić– viša medicinska sestra


3.ORGANIZACIONA STRUKTURA DOMA ZDRAVLJA UŽICE


dom_uzice


INFO  PULT  tel. 524-783 , 514-514,513-366 

E- mail adresa dzuzicezakazivanje@gmail.com

IZOLACIONA JEDINICA/TRIJAŽNA AMBULANTA  0648170570
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ŠKOLSKE DECE –   radno vreme  00h-24h
 – tel.za zakazivanje i informacije                               514-173 – dečji
                                                                                        524-801 -  školski


          - Odsek za zdravstvenu zaštitu dece
          - Savetovalište za predškolsku decu
          - Razvojno savetovalište
          - Ambulanta za zdravstvenu zaštitu dece u Zdravstvenoj stanici Sevojno(tel.531-960)
          - Odsek za zdravstvenu zaštitu školske dece
          - Savetovalište za mlade , tel.513-988 lok.177
          - Ambulanta za školsku decu u Zdravstvenoj stanici Sevojno

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
     – radno vreme 7h-20h
     - tel.za zakazivanje i informacije -524-779

     - tel. za  zakazivanje  skrininga  525-195SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA
     – radno vreme 7h-20h
     - tel.za zakazivanje i informacije -513-988


          - Odsek u Domu zdravlja sa savetovalištem za dijabet
          - Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika u Zdravstvenoj stanici Sevojno(tel.531-960)
          - Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika:


-  Ambulanta Ravni i Drežnik- tel.804-698;409-087
-  Ambulanta Lunovo Selo (tel.803-654), Karan (tel.803-770) i Ribaševina(tel.806-346)

Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika:

             - Zdravstvena stanica Kremna(tel.708-486) sa 
               ambulantama Mokra Gora(tel.800-422), Bioska(tel.807-687) i Stapari 

SAVETOVALIŠTE  ZA DIJABETES 

       - radno  vreme utorak  i  četvrtak od 13-15 i 19-20 časova.

       - tel.za  zakazivanje  031/ 513-988 lok 188


SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
       – radno vreme 7h-20h
       - tel.za zakazivanje i informacije -524-780

           - Odsek za obavljanje preventivnih aktivnosti

           - Izabrani  lekar

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI
       – radno vreme 00h-24h
       - tel.za  informacije -514-200


SLUŽBA KUĆNOG LEČENJA I NEGE
         - radno vreme 7h-20h
         - tel.za zakazivanje i informacije -513-043

SLUŽBA POLIVALENTNE PATRONAŽE SA CENTROM ZA PREVENTIVNE AKTIVNOSTI
          -  radno vreme 7h-20h
          -  tel.za informacije -513-366
          -  tel.preventivni centar – 518-080

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU:

          - radno vreme 7h-20h
          - tel.za zakazivanje i informacije -513-988

            - Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece i omladine
            - Dečja i preventivna stomatologija
            - Odsek za ortopediju vilica
            - Odsek za stomatološku zaštitu odraslih
            - Opšta stomatologija, paradontologija i oralna medicina
            - Protetika
            - Oralna hirurgija

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
       - radno vreme 7h-13h
       - tel.za zakazivanje i informacije -513-988 lok.178


SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
       - radno vreme 6 i  30 -20h
       - tel.za zakazivanje i informacije -513-988 lok.164
          -
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
radno vreme 7h-15h


SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE

          - Odsek održavanja objekata, opreme i instalacije
          - Odsek voznog parka