DOM  ZDRAVLJA  PRIJEPOLJE

1. Opšti  podaci, kratki  istorijat  

Dom  zdravlja Prijepolje  se nalazi  u  sastavu  Zdravstvenog  centra  Užice. Njegova ukupna  površina  je  7.505 m2 , na  devet  lokacija  i  pruža  primarnu  zdravstvenu  zaštitu stanovništvu sa  teritorije  Opštine  Prijepolje.  

2. Rukovodstvo

Direktor OJ Dom zdravlja

- dr Olivera Rovčanin Krpović, spec.pedijatrije

Zamenik  direktora  OJ Dom zdravlja

Glavna  sestra OJ Dom  zdravlja 

-Slavica  Cmiljanović, viša  medicinska  sestra

3. Organizaciona  struktura 

-Služba  za zdravstvenu  zaštitu dece i  školske  dece

   - tel.za  zakazivanje i  informacije  033/ 714-167

    - radno  vreme  07-20 h

    - subotom          07-14h

    - nedeljom         08-12h

Ambulanta za  zdravstvenu zaštitu  dece  i  školske  dece u Zdravstvenoj  stanici Brodarevo

tel. 033/777-100

-Služba za  zdravstvenu  zaštitu  žena 

  - tel.za  zakazivanje i  informacije 033/ 715-380

radno  vreme  07-14h

-Služba za  zdravstvenu zaštitu odraslih  stanovnika

 - tel.za zakazivanje i  informacije 033/712-126

     - radno  vreme - 07-20h

     - subotom          -  07-14h

     - nedeljom         - 08-12h 

-Odsek za kućno  lečenje i  negu

 - tel.za zakazivanje i informacije  033/714-162 lok.135

     - radno  vreme  07-20h

     - subotom         07-14h

- Odsek za  hitnu  medicinsku  pomoć

  tel. 033/194

        033/711-005, 033/711-006

    Radno  vreme  00-24

IZOLACIONA JEDINICA/TRIJAŽNA AMBULANTA  0648170578

-Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika u Zdravstvenoj  stanici Kolovrat

 -tel.za  zakazivanje i informacije  033/781-365

   Radno  vreme  07-14h

  - subotom 07-14h

Zdravstvena zaštita oraslih  stanovnika u Zdravstvenoj  stanici  Brodarevo 

 - tel.za zakazivanje i  informacije 033/777-100

   Radno  vreme  07 -20h

  - subotom        07-14h

Terenske  ambulante. Jabuka, Babine, Aljinovići, Kamena gora, Orašac i  Crkveni  Toci.

Služba za  zdravstvenu  zaštitu  radnika  

 - tel.za  zakazivanje i informacije  033-712-958

    Radno  vreme  07-20h

    - subotom         07-14h

Služba polivalentne patronaže sa  centrom za  preventivne  aktivnosti 

  - tel.za  informacije  033/715-170

    Radno  vreme    07-14h

    - subotom           07-14h

Služba za  stomatološku  zdravstvenu  zaštitu  

 - tel.za zakazivanje i  informacije  033/715-120

  Radno  vreme 07-20h

  - subota           07-14h

-Odsek  za  stomatološku  zdravstvenu  zaštitu  dece  i  omladine

    -Odsek  za  stomatološku zaštitu  odraslih 

   - Odsek  za  ortopediju  vilica.