DOM ZDRAVLJA PRIBOJ


ISTORIJAT

U Domu zdravlja se pružaju sve usluge iz nomenklature usluga za primarnu zdravstvenu zaštitu , kao i usluge izdavanja lekarskih uverenja za zaposlene, izdavanje lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, izdavanje lekarskih uverenja za različite potrebe.
Prosečan broj pacijenata kojima se pružaju usluge je oko 30.000 mesečno.

RUKOVODSTVO

Direktor: Dr Vladimir  Milinković, spec. opšte  medicine
Glavni tehničar: Sandra Pejović VMS

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske decembar
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Služba HMP
Služba kućnog lečenja
Služba polivalentne patronaže sa centrom za preventivne aktivnosti
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Lekara specijalista....................... 22
Doktora medicine.......................  16
Stomatolozi specijalisti.................  6
Doktori stomatologije..................  6
Viša stručna sprema.................... 11
Srednja stručna sprema..............  90

RASPORED RADA

Rad je organizovan u dve smene, od 7.00 do 20.00 sati. Služba HMP radi 24h.

VAŽNI TELEFONI

IZOLACIONA JEDINICA/TRIJAŽNA  AMBULANTA  0648170577

Direktor Doma zdravlja...................  033 2451 587
Centrala........................................... 033 2445 680
Ambulanta Naselje..........................  033 2452 577; 2454 759
Stomatološka ambulanta.................   033 2452 583
Služba HMP.................................... 033 2452 061
Ambulanta Kratovo........................  033 46 047
Ambulanta Krajčinovići..................  033 48 044