DOM ZDRAVLJA POŽEGA


ISTORIJAT

    Organizovana zdravstvena zaštita u Požegi počela je polovinom prošlog veka, 1.11.1952. godine, otvaranjem Bolnice na Savincu, a potom i Zdravstvene stanice koja je bila smeštena u današnjoj zgradi Narodne biblioteke. Spajanjem Bolnice i Zdravstvene stanice nastao je Medicinski centar, useljen 1970. godine u zgradu polikliničkog bloka (1941m2) izgrađenu na prostoru nekadašnjeg Vašarišta, danas u Ulici Jug Bogdana, preko puta crkve Sveta tri jerarha. Novi blok zgrade sa 1078m2 useljen je 1977. godine.
    Od 1990. Medicinski centar je integrisan u Zdravstveni centar Užice i posluje kao Organizaciona jedinica Dom zdravlja Požega.

RUKOVODSTVO

Direktor: dr Tatjana Nestorović, spec.pedijatrije
Zamenik direktora: dr Tatjana Zečević, spec.pneumopfiziologije
Glavna sestra: spec.stukovna  sestra Slađana Milčanović
Šef dela sektora ekonomskih poslova: dipl. ecc Danijela Đoković
Šef dela sektora tehničkih poslova:  vkv Zoran Dimitrijević


ORGANIZACIONA STRUKTURA

Organizacionu strukturu DZ čini 12 službi, 1 odsek i 4 terenske ambulante, formirani prema kriterijumu kojim je podržano racionalno, efikasno, blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite kroz: laboratorijsku dijagnostiku, stomatološku zdravstvenu zaštitu, pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu, kućno lečenje i negu, zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, radiološku i ultrazvučni dijagnostiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa: zdravstvenim ambulantama Ježevica, Roge, Gornja Dobrinja i Jelen Do i odsekom HMP, zdravstvenu zaštitu radnika, zdravstvenu zaštitu žena, specijalističko-konsultativne službe (neuropsihijatrijska, internistička, oftalmološka i ORL ambulanta) i delove sektora tehničkih, pravnih i ekonomskih poslova.

KADROVI

Rad u Domu zdravlja realizuje: 42 lekara (2 primarijusa, 21 lekar specijalista, 17 lekara opšte medicine, 2 doktora stomatologije), 87 medicinskih sestara i tehničara sa višom i srednjom stručnom spremom, 3 stručna saradnika i 45 nemedicinskih radnika (koji opslužuju i DZ i Bolnicu u Požegi).

USLUGE

Dom zdravlja Požega, kao nosilac primarne zdravstvene zaštite, obavlja svoju delatnost na teritoriji Opštine Požega, površine 426,5 km2, gde živi oko 33 000 stanovnika, i pruža osiguranicima preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti i povreda.

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH  STANOVNIKA SA ODSEKOM HMP I ODSEKOM ZA SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

 

Načelnik dr Aleksandar Kršljak , spec. opšte medicine
Gl. sestra VMS Gordana Radovanović
Radno vreme:
I smena, od 6.30 do 14.00 sati,
II smena, od 13.00 do 20.00 sati, radnim danom;
Subotom i nedeljom od 6.30 do 14.00 sati.
Kontakt telefon: 3816 411/21

U Odseku HMP organizovan je kontinuirani 24-časovni rad u:
-dnevnoj smeni, od 7.00 do 19.00 sati i
-noćnoj smeni, od 19.00 do 7.00 sati.

 

Šef Odseka HMP dr Dejan Čukvas, spec.urgentne medicine
Odgovorna sestra: VMS  Marija Mićović

 

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I ŠKOLSKE DECE
Načelnik:dr Tatjana Nestorovic ,spec.pedijatrije

 

Gl.sestra: VMS Jelena Jovičić

Radno vreme:
I smena, od 6.30 do 14.00 sati,
II smena, od 13.00 do 20.00 sati, radnim danom;
Subotom od 6.30 do 14.00 sati, nedeljom i praznikom ne radi.
Kontakt telefoni: 3816 411/13 i 0638119252.
Svakog radnog dana, pozivom na broj 0638119252, mogu se zakazati pregledi .

ODSEK ZA SPECIFIČNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU 

 

Šef odseka :dr Miljka Mladenović - Drobnjak , spec.medicine rada

Odgovorna sestra .VMS Dragana Bojović

Radno vreme:
I smena, od 6.30 do 14.00 sati,
II smena, od 13.00 do 20.00 sati, radnim danom;
Subotom od 6.30 do 14.00 sati, nedeljom i praznikom ne radi.
Kontakt telefon: 3816 411/30
Svakog radnog dana, pozivom na broj 3816-411 i  3816-418, mogu se zakazati pregledi .

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
Načelnik: dr Dana Neoričić,spec.gin. i akušerstva

 

Gl.babica: sb Ljubica Rnjaković
Radno vreme:
I smena, od 6.30 do 14.00 sati, radnim danom
II smena, od 13.00 do 20.00 sati (ponedeljkom i četvrtkom);
Druga subota u mesecu je radna, od 6.30 do 14.00 sati.
Kontakt telefon: 3816 411/14
Svakog radnog dana, pozivom na broj 062285389, mogu se zakazati pregledi .

SLUŽBA KUĆNOG  LEČENJA I NEGE

 

Načelnik:dr Jasmina Smiljanić

Gl.tehničar : Ljubinko Jovićević Radno vreme:
I smena, od 7.00 do 14.00 sati,
II smena, od 13.00 do 19.00 sati, radnim danima i vikendom.

Kontakt telefoni: 3816 411/45, načelnik, sestre i tehničari 3816 411/46.

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

 

Načelnik:dr Maja Nikolić , spec.medicinske biohemije 

Glavni laborant: VLT Krina Tucović
Radno vreme:
I smena, od 6.00 do 13.00 sati,
II smena, od 13.00 do 20.00 sati, radnim danom;
Subota od 7.00 do 11.00 sati.
Vikendom, pripravnost laboranata od subote u 20.00 do ponedeljka u 6.00 sati.
Praznikom pripravnost laboranata od 00.00 do 24.00 sati.
Kontakt telefoni: 3816 411/35, načelnik, 3816 411/18, laboranti.
Analize se zakazuju i na njih se u proseku čeka 10 dana.

POLIVALENTNA I PATRONAŽNA SLUŽBA
Načelnik:

 

Glavna sestra: VMS  Tanja Luković
Radno vreme:
I smena, od 7.00 do 14.00 sati,
II smena, od 14.00 do 20.00 sati, radnim danom i subotom;
Nedeljom i državnim praznikom ne radi.
Kontakt telefon: 3816 411/27.

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU
Gl.tehničar:VRT Milomir Bralović
Radno vreme:
I smena, od 7.00 do 13.00 sati, radnim danom.
Subotom i nedeljom ne radi.
Kontakt telefon: 3816 411/15.
U Službi se pregledi zakazuju: na UZ pregled se čeka 20 dana, na skopije 7-10 dana, na snimanja 7-15 dana.

SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Načelnik:dr Vesna  Mićić, spec.fizijatrije

 

Gl.tehničar:VFT žANA tEŠIĆ
Radno vreme:
I smena, od 7.00 do 14.00 sati,
II smena, od 13.00 do 20.00 sati, radnim danima.

Kontakt telefoni: 3816 411/48, načelnik, rehabilitacija 3816 411/16.

 

SPECIJALISTIČKE SLUŽBE
Načelnik: dr Branko Zečević, spec.interne med.

 

Gl. sestra VMS Nada Obrenović
Radno vreme:
I smena, od 7.00 do 14.00 sati, radnim danima.
Subotom i nedeljom ne radi.

Internistička ambulanta
Dr Branko Zečević, internista
Kontakt telefon: 3816 411/29.
ORL ambulanta 

 

dr Tanja Čukvaš, spec.orl.
Psihijatrijska ambulanta
dr Dubravka Milutinović
Kontakt telefon: 3816 411/31.
Psiholog – Biljana Popadić
Kontakt telefon: 3816 411/50.
Socijalni radnik – Vesna Krstić
Kontakt telefon: 3816 411/44.

SLUŽBA ZA PNEUMOFTIZIOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Radno vreme:
I smena, od 6.30 do 13.30 sati, radnim danima.
Subotom i nedeljom ne radi.
Kontakt telefon: 3816 411/24

 SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Radno vreme:
I i II smena, od 7.00 do 20.00 sati, radnim danima.
Subotom i u vreme korišćenja godišnjih odmora (jul i avgust), Služba radi samo u prvoj smeni (od 7.00 do 14.00 sati).
Kontakt telefon: 3816 411/25

 

IZOLACIONA JEDINICA /TRIJAŽNA AMBULANTA  0648170571

ZANIMLJIVOSTI

U aktivnosti prevencije i promocije zdravlja Dom zdravlja Požega se prvi put 5.5.2009. uključio aktivno u kampanju SZO posvećenu Međunarodnom danu higijene ruku. Na sajtu SZO svojom aktivnošću je predstavljao, tada jedini, Republiku Srbiju.
Potom, 2010. godine, povodom kampanje posvećene 7. aprilu-Svetskom danu zdravlja: „1000 gradova – 1000 života“, na interaktivnoj mapi sveta „1000 gradova“ upisana je Požega sa akcijom „Korak po korak = zdravlje“. Prikaz mape može se i danas videti na vebsajtu: www.who.int/world-health-day/2010/dhdmap.html.
Sa takvom praksom nastavilo se i u 2011. godini. Tako je u partnerstvu sa lokalnom TV Požega, povodom 22. marta, Svetskog dana voda na veb stranicama SZO objavljena informacija i video zapis o tematskoj izložbi umetničkih fotografija: „Moja reka voli moj grad“, postavljenoj u holu Doma zdravlja.