ДОМ ЗДРАВЉА НОВА ВАРОШ


ИСТОРИЈАТ:

Дом здравља Нова Варош основан је 29. априла 1953. године решењем Златарског НОС-а у Новој Вароши као Дом народног здравља и у свом саставу је имао следеће   
     - организационе јединице:
     - ординација опште праксе (бивча среска нар. амбуланта)
     - зубна ординација
     - болничко одељење
     - хигијенска станица
     - породилиште.

Седамдесетих година прераста у Медицински центар Нова Варош у чијем су саставу службе Дома здравља и Стационар са одељењима:
     - одељење за интернистичке болести
     - грудно одељење и
     - породилиште.
Породилиште је на основу Плана мреже здравствених установа  Републике Србије престало са радом 1987. године.
У интеграцију у Здравствени центар Ужице кренуло се 1988. године када су прво интегрисане испоставе фонда здравственог осигурања у јединствену регионалну филијалу, а након 2 године, вођени принципима солидарности и узајамности, Дом здравља Нова Варош је ушао у састав ЗЦ Ужице.

РУКОВОДСТВО

-Директор: Др Бранко Попoвић пнеумофтизиолог
-Заменик директора: Др Миливоје Арсић спец. дечије превентивне стоматологије
-Главна сестра: Миљана Стојковић


ОРГАНИЗАЦИЈА

ИЗОЛАЦИОНА ЈЕДИНИЦА/ТРИЈАЖНА АМБУЛАНТА  0648170575


1. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце - рад у првој смени (6:30-14h);  радне суботе - прве 3 у месецу у првој смени

     - Одсек за предшколску децу са развојним саветовалиштем
     - Одсек за школску децу са саветовалиштем за младе

     Педијатар дежура у одсеку ХМП недељом у првој смени (средства обезбеђена од СО Нова Варош)

2. Служба за здравствену заштиту жена - рад у првој смени од 7h - 14h и прве две радне суботе у месецу.

 3. Служба за здравствену заштиту одраслих становника  - рад у две смене – од 630-14h и од 1330-21h, све суботе су радне.
У саставу Службе су здравствене станице и амбуланте. У загради су дани када долази изабрани лекар:
ЗС     Јасеново (четвртак), ЗС Радоиња (уторак и петак), ЗА Рутоши (уторак и петак) ЗА Драглица (петак), ЗА Акмачићи, (среда) ЗА Божетићи (среда), ЗА Бела Река (четвртак) - рад медицинских техничара у првој смени од 7h-14h.

4. Одсек хитне медицинске помоћи (рад 24h)

5. Одсек за кућно лечење и негу (рад у првој смени од 7h-14h и радна субота прва у месецу)

6. Служба поливалентне патронаже са центром за превентивне активности
   (рад у две смене од 7h-13h и од 13h-19h све суботе су радне )

7. Служба за стоматолишку здравствену заштиту

    - Одсек за стоматолошку здравств. заштиту деце
    - Одсек за стоматолошку здравств.заштиту одраслих
( рад у две смене од 7-14h и од 13h-20h)
    Специјалиста oртопедије вилица ради у првој смени od 7h-14h

8. Служба за радиолошку  и ултразвучну дијагностику –  (рад у првој смени od 7h-14h)
     Преглед се заказује код мед. сестре/техничара.

9. Служба лабараторијске дијагностике  (рад у првој смени од 7h-14h, уторком од 6h-14h, у другој смени од 13 –  20h, осим уторком када нема друге смене)
    Преглед се заказује, осим за хитне случајеве.

10. Служба пнеумофтизиолошке здравствене заштите (рад у првој смени 7h-14h)

11. Служба за специјалистичко-консултативну делатност (рад у првој смени од 7h-14h)
          -Интернистичка амбуланта
          -Психијатријска амбуланта
     Преглед се заказује

12. Сектор за правне послове део у Новој Вароши (прва смена од 7h-15h)
          Служба за безбедност и здравље на раду,заштите од пожара,одбрану и
     обезбеђење

13. Сектор за економске послове део у Новој Вароши (прва смена од 7h-15h)

14. Одсек техничких послова у Новој Вароши.

ЗАНИМЉИВОСТИ:

Остварене донације:

ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ И НАРОДА ЈАПАНА

Влада  Јапана је у оквиру помоћи кроз пројекте за основне потребе становништва  - ПОПОС, Дому здравља Нова Варош  донирала теренско санитетско возило и медицинску опрему у вредности  64 953 еура. Примопредаји донације која је била 14. октобра 2010. године у Дому здравља у Новој Вароши присуствовали су:
     - г.дин Терухико Схинада, Саветник у амбасади  Јапана у Србији,
     - г-дин Нориаки АБЕ, други секретар у амбасади Јапана,
     - др Небојша Јокић, Начелник у сектору за организацију здравствене службе Министарства здравља Републике Србије    
     - г-дин Славиша Пурић, председник општине Нова Варош,
     - др Зоран Лазовић, заменик директора Здравственог центра Ужице,
     - др Сања Вранић, директор Дома здравља Нова Варош и други гости.
Теренско санитетско возило марке Тојота ленд крузер са погоном на 4 точка прилагођено је вожњи по неприступачним теренима, каквих је у нашој општини много, опремљено је савременим апаратима – портабилним ЕКГ апаратом, дефибрилатором, респиратором, аспиратором, реанимационим сетом и сетом за имобилизацију. Осим тога добили смо за Службу лабораторијске дијагностике хематолошки анализатор, стерилизатор и центрифугу, за Диспанзер за ЗЗ жена видео колпоскоп, за Службу централне стерилизације стерилизатор и за болничко одељење 2 пацијент монитора и инфузиону пумпу.

Актуелни пројекти:

„Унапређење превентивне здравствене заштите жена и деце општине Нова Варош“ финансиран средствима ЕУ у оквиру Програма европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС – у вредности од 60.000 еура  у оквиру кога ће бити набављена следећа медицинска опрема
      - стоматолошка јединица са пратећом опремом за дечију превентивну стоматологију;
      - медицински аутоклав
      - ултразвучни апарат са 4 сонде за Службу за здравствену заштиту жена и Службу за здравствену заштиту деце.

slika_1_nv_mslika_2_nv_m
slika_3_nv_m