DOM ZDRAVLJA ČAJETINA


RUKOVODSTVO

Direktor:Dr Mirjana Đurović, spec.opšte medicine
Zamenik direktora: Dr Mlađen Vesović, spec.opšte  medicine
Glavna sestra: VMS Biljana Stojanović

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika
Dečija služba sa polivalentnom patronažom
RO služba
Laboratorijska služba
Zdravstvena zaštita žena
Hitna Medicinska Pomoć
Kućno lečenje
Stomatološka služba
Tehnička služba
Računovodstvo


Zdravstvene stanice i ambulante:
ZS Zlatibor
ZS Sirogojno


RADNO VREME

Rad u Domu zdravlja Čajetina je organizovan u prvoj smeni, od 7.00 do 14.00 sati (Dečija služba, Služba za zdr. zaštitu žena, Laboratorija, Internistička služba,  od 7.00 do 15.00 (Tehnička služba, Računovodstvo).
U prvoj i drugoj smeni, od 7.00 do 21.00 organizovan je rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Kućnom lečenju i Stomatološkoj službi, a od 7.00 do 19.00 u RO službi.
HMP radi kontinuirano, od 00.00 do 24.00 sata.
Zdravstvene stanice i ambulante:
-ZS Zlatibor: 7.00-21.00h, 
-ZS Sirogojno: 7.00-14.00h,


VAŽNI TELEFONI

IZOLACIONAJEDINICA/TRIJAŽNA AMBULANTA  0648170574

DZ Čajetina..............................031/3831- 916
Hitna medicinska pomoć......... 031/3831-224
Laboratorija .............................064/817- 0461
Stomatologija ........................  064/817- 0462
Računovodstvo ......................  031/3831 - 183
Zakazivanje pregleda .............  031/3833-000  - ( Cool centar )
Direktor....................................031/3831-917
ZS Zlatibor...............................031/841-279
ZS Sirogojno............................031/3802-094