DOM ZDRAVLJA ČAJETINA


RUKOVODSTVO

Direktor:Dr Mirjana Đurović, spec.opšte medicine
Zamenik direktora: Dr Mlađen Vesović, spec.opšte  medicine
Glavna sestra: VMS Biljana Stojanović

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Služba za zdravstvena zaštita odraslih stanovnika sa HMP
Služba pedijatrije sa polivalentnom patronažom
Služba za radiološku dijagnostiku
Služba laboratorije
Služba ginekologije
Služba kućnog lečenja
Tehnička služba
Računovodstvo


U sastavu OJ Dom zdravlja Čajetine ulaze i :

Centralni objekat Doma zdravlja u Čajetini
Zdravstvena stanica Zlatibor  
Zdravstvena stanica Sirogojno


RADNO VREME U OJ DZ ČAJETINA

Odsek hitne medicinske pomoći radi  24 sata.

Prva smena : 07 - 14 sati ( rade sledeće službe : Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa HMP, Služba kućnog lečenja, Pedijatrija, Ginekologija, Laboratorija).

Druga smena :14-21 sati (rade sledeće službe : Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa HMP, Služba kućnog lečenja ,Služba ginekologije utorkom).

Služba za stomatologiju i radiološku dijagnostiku radi :07 - 19 sati.

Tehnička služba i računovodstvo : 07- 15 sati.

Zdravstvene stanica Zlatibor radi prvu i drugu smenu radnim danima : 07-21 sat.

Zdravstvena stanica Sirogojno radi prvu smenu radnim danima : 07-14 sati.

Preventivni centar u Čajetini ( Savetovalište za trudnice radi svakog prvog utorka u mesecu 12-13 sati).