DOM ZDRAVLJA „EVELINA HAVERFILD“ BAJINA BAŠTA

Kneza Milana Obrenovića 72
31320 Bajina Bašta
Telefoni:
Direktor.....................031/862 978
Fax............................031/865 572
Centrala....................031/865 966

RUKOVODSTVO

Direktor:dr Stojanka Đurić, pedijatar
Zamenik direktora: dr Borivoje Totošković, spec.opšte medicine
Glavna sestra: VMS Vesna Đurić
ORGANIZACIONA STRUKTURA

OJ Dom zdravlja Bajina Bašta u svom sastavu ima Stacionar koji radi sa 20 postelja, i u kom je stalno zaposlen jedan specijalista interne medicine i 7 medicinskih tehničara.

U toku 2010. godine u stacionaru je lečeno 590 pacijenata.

Kontakt telefon: 031/865 966, lok. 121

U okviru OJ DZ Bajina Bašta postoje sledeće službe:

-Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa odsekom HMP, zdravstvenim stanicama Rogačica, Kostojevići, Bačevci i Perućac, i zdravstvenim ambulantama Okletac, Pašna Ravan, Zlodol i Zaovine.
Služba radu u dve smene, a HMP kontinuirano od 00.00 do 24.00h.
Kontakt telefon HMP 031/865 994 i 031/865 966, lok. 142.

-Služba kućne nege i lečenja.
Rad u dve smene.

-Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Rad u prvoj smeni.
Kontakt telefon: 031/865 966, lok.138

-Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece.
Rad u dve smene.
Kontakt telefon: 031/863 141

-Služba za specijalističke oblasti i grane medicine, koja u svom sastavu ima      Neuropsihijatrijsku, Internističku, Oftalmološku i ORL ambulantu.
 Rad u prvoj smeni, osim Neuropsihijatrijske ambulante.
 Kontakt telefon: 031/865 966, lok. 114

-Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

-Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu

-Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
  Rad u dve smene.

-Služba za fizikalnu medicinu i reahbilitaciju

-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu sa Odsekom za dečju i preventivnu stomatologiju i Odsekom opšte stomatologije.
Rad u dve smene.
Kontakt telefon: 031/865 966, lok. 111

-Služba za laboratorijsku dijagnostiku

-Služba polivalentne patronaže sa Centrom za preventivne aktivnosti

-Na nivou OJ radi i farmaceutski tehničar koji pripada OJ medicinskog snabdevanja i zdravstveni statističar koji pripada Socijalnoj medicini ZC.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

-Lekara specijalista............................20
-Stomatolog specijalista.....................2
-Specijalista biohemije.......................1
-Lekari na specijalizaciji.....................7
-Doktor medicine...............................6
-Doktor stomatologije........................7
-Stručni saradnik (psiholog)...............1
-Više med. sestre................................8
-Medicinske sestre-tehničari..............85
-Tehnički radnici...............................28
-Administracija.................................14