DOM ZDRAVLJA KOSJERIĆ


OPŠTI PODACI

Prema podacima iz matičnih knjiga, u Kosjeriću je od 1.1.1947. godine  radila ambulanta sa tri bolničara, da bi se postepeno povećavao broj zaposlenih, a rešenjem Narodnog odbora Sreza crnogorskog od 11.7.1953. godine, osnovan je Dom narodnog zdravlja, sa organizacionim jedinicama: stacionar, bolničko porodilište, opšta narodna ambulanta i zubna ambulanta.
Od 1990. godine Dom zdravlja radi kao organizaciona jedinica Zdravstvenog centra Užice.

DOMA ZDRAVLJA

- Direktor Doma zdravlja: Dr Ilija Vukadinović, spec.pedijatrije
-Glavna sestra OJ:VMS Gorica Mitrović
-Načelnici i šefovi službi i odseka

ORGANIZACIONA STRUKTURA

-Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom,
-Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa kućnim lečenjem, medicinskom negom, HMP, u sklopu koje službe je internistička ambulanta sa savetovalištem za dijabet,
-Služba za zdravstvenu zaštitu radnika,
-Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
 -Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku.
 -Nemedicinske službe postoje pravna, ekonomsko finansijska i tehnička služba, koje       su delovi istih sektora na nivou ZC Užice.

 RADNO VREME

      Radno  vreme zdravstvenih službi u prvoj smeni je od 07-14, a u drugoj smeni od 14-21 časova.
      U Odseku HMP organizovano je neprekidan rad ( noću, nedeljom i državnim praznikom) tako da se obezbedjuje neprekidna zdravstvena zaštita od 00-24 časa..
      Lekarski pregledi se zakazuju u internističkoj  i ginekološkoj ambulanti i laboratoriji svakog radnog dana lično ili na telefon ;

-Služba  za  zdravstvenu  zaštitu odraslih  stanovnika: 781-883, 784-074
-Služba za  zdravstvenu  zaštitu  dece: 782-421
-Služba  za  zdravstvenu  zaštitu  žena: 781-685
-Laboratorijska i radiološka  dijagnostika: 784-076


IZOLACIONA  JEDINICA/TRIJAŽNA  AMBULANTA  0648170572