DOM ZDRAVLJA ARILJE


ISTORIJAT

OPŠTI PODACI

            Dom zdravlja u Arilju je osnovan 1.3.1953. godine od strane SO Arilje, a za potrebe pružanja zdravstvene zaštite na primarnom nivou za stanovništvo sa teritorije opštine.

            Od 1991. godine DZ Arilje je organizaciona jedinica u sastavu Zdravstvenog centra Užice, a na nivou zdravstvene zaštite je obuhvata

            - Zaštitu i unapređenje zdravlja
            - Sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitaciju
            - Preventivnu zdravstvenu zaštitu
            - Zdravstveno vaspitanje

            Do 1987. Godine u okviru DZ Arilje postojalo je Psihijatrijsko odeljenje koje je te godine ukinuto.

RUKOVODSTVO

            V.D. Direktora OJ  -Dr Ivana Antović, Specijalista preventivna i dečije  stomatologije

            - Glavna sestra OJ – Sanja Topalović, VMS


            - Načelnici i šefovi službi i odseka

ORGANIZACIONA STRUKTURA

1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa odsekom za HMP, zdravstvenim stanicama: Kruščica i Brekovo i zdravstvenim ambulantama: Severovo, Visoka, Dobrače i Bjeluša.

Služba  za  zdravstvenu  zaštitu  odraslog  stanovništva ,
Radno  vreme : 07.00-20.00 č.pregledi  se zakazuju na  tel: 031/891-121 lok.1
Odsek HMP-i radi  neprekidno 00.00-24.00 č. Tel:031/891-224  i  031/891-121 lok. 114

2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
Radno  vreme: 07.00-20.00 č., tel: 031/891-121 lok.3

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Radno vreme : Ponedeljkom i  utorkom radi od 13.30 -20.00 č.
                       Sreda ,četvrtak  i  petak  radi  7.00-13.30 č
Pregledi  se  zakazuju  na  tel: 031-891-121  lok.4
4. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Radno  vreme: 07.00-20.00 č., pregledi  se  zakazuju na  tel: 031/891-121 lok.2
5. Služba kućnog lečenja i nege
Radno  vreme : 07.00-20.00 č., pregledi  se  zakazuju na  tel: 031/891-121 lok.7
6. Služba polivalentne patronaže
Radno  vreme 07.00-13.30 č., tel: 031/891-121 lok.7
7. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Tel: 031/891-121 lok. 119 i 124
8. Služba za radiološku ultrazvučnu dijagnostiku
Radno  vreme: 07.00-13.00 č. Preglede  zakazuje izabrani  lekar kroz  IZIS, tel:031/891-121 lok.8
9. Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Radno vreme : 06.00-20.00 č.,  tel: 031/ 891-121 lok.5


            Od nemedicinskih službi postoje: pravna, ekonomsko-finansijska i tehnička služba koje su delovi istih sektora na nivou ZC Užice.

RADNO VREME

Radno vreme Doma zdravlja je od 7 do 20h. Rad je organizovan u dve smene.

Zakazivanje se vrši na šalteru odgovarajuće službe.

KONTAKT

Direktor               031 891490
Centrala               031 891121

fax/   031/ 891-762

U prostorijama  Doma  zdravlja  Arilje , rade i  službe koje  po sistematizaciji radnih  mesta  pripadaju  OB Užice:

-Interna  medicina ,tel: 031/891-121 lok.6
-Fizikalna  medicina , tel: 031/ 891-121 lok.123
-Psiholog  i  socijalni  radnik , tel: 031/ 891-945E mail: dzdravljaarilje@ptt.rs i domzdravljaa@open.telekom.rs