DOM ZDRAVLJA ARILJE


ISTORIJAT

OPŠTI PODACI

            Dom zdravlja u Arilju je osnovan 1.3.1953. godine od strane SO Arilje, a za potrebe pružanja zdravstvene zaštite na primarnom nivou za stanovništvo sa teritorije opštine.

            Od 1991. godine DZ Arilje je organizaciona jedinica u sastavu Zdravstvenog centra Užice, a na nivou zdravstvene zaštite je obuhvata

            - Zaštitu i unapređenje zdravlja
            - Sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitaciju
            - Preventivnu zdravstvenu zaštitu
            - Zdravstveno vaspitanje

            Do 1987. Godine u okviru DZ Arilje postojalo je Psihijatrijsko odeljenje koje je te godine ukinuto.

RUKOVODSTVO

            V.D. Direktora OJ  -Mr sc.dr Željko Milosavljević, specijalista pneumoftiziologije,magistar pulmologije

            - Zamenik direktora OJ - Prim.dr sci med Snežana Marić - Krejović, spec.ginekologije i akušerstva 

            - Glavna sestra OJ – Sanja Topalović, VMS


            - Načelnici i šefovi službi i odseka

ORGANIZACIONA STRUKTURA1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa odsekom za HMP, zdravstvenim stanicama: Kruščica i Brekovo i zdravstvenim ambulantama: Severovo, Visoka, Dobrače i Bjeluša.

Služba  za  zdravstvenu  zaštitu  odraslog  stanovništva ,
Radno  vreme : 07.00-20.00 č.pregledi  se zakazuju od 07.00- 15.00 na  tel: 031/3891-121 lok.1
Odsek HMP-i radi  neprekidno 00.00-24.00 č. Tel:031/3891-224  i  031/3891-121 lok. 114

2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
Radno  vreme: 07.00-20.00 č., tel: 031/3891-121 lok.3

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Radno vreme : Od  07.00 -20.00 č.

Pregledi  se  zakazuju 07.00-15h  na  tel: 031-3891-121  lok.1 ili 4.
4. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
Radno  vreme: 07.00-20.00 č., pregledi  se  zakazuju 07.00 - 15.00 na  tel: 031/3891-121 lok.1 ili 2. 
5. Služba kućnog lečenja i nege
Radno  vreme : 07.00-20.00 č., pregledi  se  zakazuju od 07.00-15.00 na  tel: 031/3891-121 lok. 1 ili 7
6. Služba polivalentne patronaže
Radno  vreme 07.00-13.30 č., tel: 031/3891-121 lok.7
7. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Tel: 031/3891-121 lok. 119 i 124
8. Služba za radiološku ultrazvučnu dijagnostiku
Radno  vreme: 07.00-13.00 č. Preglede  zakazuje izabrani  lekar kroz  IZIS, tel:031/3891-121 lok.8
9. Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Radno vreme : 06.30-20.00 č.,  tel: 031/ 3891-121  lok.5

Pacijenti  mogu zakazati pregled kod svog  izabranog  lekara dolaskom ili   pozivanjem broja 0113620000 radnim  danima od 08.00 - 20.00. Ovaj način zakazivanja važi za ( opštu medicinu. medicinu rada, kućno lečenje i službu  za  zaštitu  žena ).Pedijatrijski   i stomatološki  pregledi se ne zakazuju.


            Od nemedicinskih službi postoje: pravna, ekonomsko-finansijska i tehnička služba koje su delovi istih sektora na nivou ZC Užice.

RADNO VREME

Radno vreme Doma zdravlja je od 7 do 20h. Rad je organizovan u dve smene.

Zakazivanje se vrši na šalteru odgovarajuće službe.

KONTAKT

Direktor               031 3891490
Centrala               031 3891121

fax/   031/ 3891-762

U prostorijama  Doma  zdravlja  Arilje , rade i  službe koje  po sistematizaciji radnih  mesta  pripadaju  OB Užice:

-Interna  medicina ,tel: 031/3891-121 lok.6
-Fizikalna  medicina , tel: 031/ 3891-121 lok.123
-Psiholog  i  socijalni  radnik , tel: 031/3 891-945

IZOLACIONA JEDINICA/TRIJAŽNA AMBULANTA  0648170573E mail: dzdravljaarilje@ptt.rs i domzdravljaa@open.telekom.rs