SLUŽBA ANESTEZIJE SA REANIMATOLOGIJOM I INTEZIVNOM NEGOM

NAČELNIK: Dr Rade Mijailović, spec.anesteziologije sa reanimatologijom 
GLAVNI TEHNIČAR ANESTEZIJE:  VMS Ljiljana Vuković

GLAVNA SESTRA HITIN: VMS Jelena RistovićBROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

Služba Anestezije sa reanimatologijom i odsekom za HITIN trenutno zapošljava 15 lekara specijalista, 3 lekara na specijalizaciji, jednog kliničkog lekara.

U Službi anestezije je raspoređeno 34 tehničara (jedan sa višom školom), u Odseku za HITIN 39 tehničara (4 sa višom školom).

Osoblje u ovoj službi je dobro obučeno, stručno i profesionalno u odnosu prema bolesnicima. Pristup lečenju bolesnika je multidisciplinaran, teži se da se upotrebom savremenih dijagnostičkih i terapijskih sredstava postavi dijagnoza i sprovede efikasno lečenje.

ORGANIZACIJA

Po zakazivanju hirurške intervencije pacijenti se upućuju u Anesteziološku ambulantu radi pregleda, dobijanja osnovnih informacija o vrsti anestezije koju će dobiti, načinu pripreme za operaciju, neophodnim analizama i eventualnim dodatnim pregledima koji su im neophodni kako bi u optimalnom zdravstvenom stanju ušli u operaciju.

U okviru anesteziološke ambulante postavljaju se indikacije i sprovodi terapija bola kod hroničnih i malignih oboljenja. Uz ovaj postupak pacijent i članovi porodice se obučavaju za sprovođenje terapije. Bolesnik dobija količinu leka za određeni vremenski period i redovno kontroliše u ambulanti.

Na dan operacije u okviru operacionog bloka sprovodi se ponovna procena pacijenta od strane anesteziologa, premedikacija, anestezija.

Nakon obavljenog operativnog zahvata bolesnici se upućuju na matično odeljenje ili na odeljenje intenzivne nege ukoliko njihovo stanja zahteva kontinuirani nadzor ili respiratornu potporu.

U prethodnoj godini dato je preko 9 500 anestezija (po protokolu operisanih, ginekološke intervencije, ambulantno, terapija bola).

Odsek za HITIN broji 12 postelja u postoperativnoj intenzivnoj nezi i 11 postelja u hirurškoj intenzivnoj nezi.

U Odseku za HITIN se zbrinjavaju najteži bolesnici (politraumatizovani, reanimirani, sa masivnim infarktima, intrakranijalnim krvarenjima, rupturama velikih krvnih sudova, intoksikacijama,... ) koji zahtevaju respiratornu potporu, reanimaciju, inotropnu stimulaciju, kontinuirani monitoring, itd. Služba raspolaže savremenom opremom - respiratorima, monitorima, gasnim analizatorom, torakalnim pumpama, infuzionim pumpama.

Kroz Odsek HITIN prolazi oko 250 pacijenata mesečno, sa oko 450 dana ležanja u proseku.