Užice, 14. Februar 2024.

U periodu od  3.01.2024 - 1.02.2024.godine, urađeno je:

 • Završen je redovan godišnji popis.
 • Implementiran je sistem Iskra.
 • Intenzivirana obuka za primenu DSG sistema. 
 • Unapređena je saradnja između Službe transfuzije i Oglasne table Užice.
 • Formirana Radiološka trijazna komisija   za dijagnostiku NMR  i CT. 
 • Formirana Gastroenterološka trijažna  komisija.
 • Formirana Kardiološka trijažna komisija. 
 • Rad u Službi operacionog bloka organizovan tako da je u funkciji sedam operacionih sala.
 • Povećan broj instrumentara u operacionim salama. 
 • Napravljen kontinuitet u obuci za laparoskopske operacije karcinoma kolona ( sa saradnicima iz referentnih ustanova ).
 • Kompletno isporučena oprema za VTO.
 • Poboljšana ishrana pacijenata.
 • Postignut dogovor sa specijalizantima oko zaostalih isplata i dinamike isplata u narednom periodu.
 • Formiran novi Etički odbor.
 • Plan rada za naredni period:

 • Prijem najavljene donacije opreme za dijalizu.
 • Poslat zahtev za proširenje kapaciteta za Službu palijativne nege u OB Užice.
 • Formiranje Centra za zaštitu od jonizujućeg zračenja .
 • Započeti razgovori oko rekonstrukcije protivpožarnog sistema.
 • Napravljen plan obuke radnika za protivpožarnu zaštitu.
 • Napravljen plan za popravku sistema za centralno grejanje.
 • Započeti razgovori oko nabavke opreme za operacije katarakte.
 • Puštanje u rad novog aparata za NMR. 
 • Poboljšati kontrolu fakture. 

...
Užice, 14. Februar 2024.

          U periodu od 24.1.2024.godine do 22.2.2024.godine , zakazana su 1944 mamografska pregleda. Zakazivanje je u toku , a pokretni mamograf će u Užicu biti do 28.2.2024.godine.
        Sve zainteresovane žene mogu se javiti na telefon za zakazivanje 031/525195 ,svakog radnog dana od 07-09 časova , ili u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu žena (Dom za majku i dete), u periodu  od  10- 12 časova.

Čuvajte Vaše zdravlje 

4

...


Užice, 12. Februar 2024.

U  Zdravstvenom centru Užice, OB Užice, na Odeljenju ginekologije  od 2016. godine omogućeno je prisustvo supruga na porođaju kao besplatna usluga istovremeno i sprovođenje porođaja u epiduralnoj anesteziji.

Od početka pandemije Covid 19, a u skladu sa preporukama i epidemiološkim smernicama nije bilo dozvoljeno  prisustvo očeva na porođaju.

Poslednjih godinu dana u porodilištu OB Užice ova usluga  je ponovo dozvoljena uz mere opreza i neophodnu pripremu pratioca ( propisane uslove).

Svakodnevno se radi na unapređenju usluga a i poboljšanju uslova. 

IMG_38b1736d3e46f26f4d4e4cb25833dcb0_VIMG_d85992b2d38c074fb03c1e3eb2a2a836_V

...
Užice, 12. Februar 2024.

 Dana 12.2.2024.godine, u prostorijama  Opšte bolnice Užice, održan je sastanak rukovodstva  Zdravstvenog centra, opšte bolnice, odeljenja oftalmologije i predstavnika AMIKUSA-a. Cilj sastanka  je upoznavanje rukovodstva sa mogućnostima aktiviranja  phaco hirurgije i edukacije otalmologa za obavljanje mikrohirurgije operacije katarakte.

Od 2020.godine ( od početka Covida) pacijenti Zlatiborskog regiona su onemogućeni za ovu uslugu u našem Zdravstvenom centru ( koji je ostao bez aparata) i pacijenti su preusmeravani  listama čekanja na druge centre i privatne oftalmološke ustanove.

Potrebe za ovom uslugom su velike, motivisanost lekara takođe i u narednom periodu će se pokušati sa realizacijom ove ideje za dobrobit naših pacijenata. 

IMG_affbb48fb399225937eed6f0aafcdcf9_V

...
Prijepolje, 31. Januar 2024.

   Dana 30.01.2024.godine OJ Prijepolje (opštu bolnicu i dom zdravlja), posetili su predstavnici Opštine Prijepolje. Razlog posete je svečano uručenje vozila i računarske opreme za obe ustanove, nabavljene sredstvima opštine krajem 2023.godine.

   Opredeljeni budžet za 2023.godinu iznosio je 20 miliona dinara, a iskorišćen je za:

  -nabavku automobila za prikupljanje i transport medicinskog otpada za OB Prijepolje
  -nabavku automobila za potrebe za kućnu negu i lečenje u DZ Prijepolje
  -dizel agregat za OB Prijepolje i DZ Prijepolje
  -ozakonjenje ( legalizacija), objekta u OJ Prijepolje
  -nabavku računarske opreme za obe ustanove
  -nabavka natkasni za bolničke sobe
  -popravka i zamena podova.

  U 2024.godini  takođe je planirana podrška u pomoći  primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u opštini Prijepolje. Budžet iznosi 20 miliona dinara , a planira se sledeće za OB Prijepolje:

  -Laparoskopski stub sa potrebnim dodacima i instumentima  u vrednosti  9.513.000,00 din.

  -Zamena obdukcionog stola  u vrednosti od  750.000,00 dinara

  -Specijalizovane usluge (SKENER) u iznosu od  1.000.000,00 dinara.

  Za DZ Prijepolje planira se sledeće:

  -Nabavka medicinske i stomatološke opreme za DZ Prijepolje iznos 1.700.000,00 dinara.

  -Nabavka vozila  ( za potrebe polivalentne patronaže) iznos 2.400.000,00 dinara.

  -Za zanavljanje računarske i elektronske opreme   iznos  687.000,00 dinara.

  -Za  zanavljanje nameštaja  iznos  500.000,00 dinara.

  -Za održavanje zgrade   iznos  250.000,00 dinara.

  -Projekat podrške lokalne samouprave za obezbeđenje  preventivne stomatološke zaštite u zdravstvenoj stanici Kolovrat i zdravstvenoj stanici Brodarevo iznos  3.200.000,00 dinara. 

DR-BRANKO-GOJAKOVIC-DIR-OB-PP-FOTO-DRAGAN-NIKOLIC_1

ZDRAVSTVO_PP_DONACIJA_FOTO_DRAGAN_NIKOLIC

...