Obeležavanje svetskog dana zdravlja
Dom zdravlja Užice, 5. April 2024.

  • Preventivni centar sa Savetovalištem za dijabetes i Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja Užice, će povodom obeležavanja Svetskog dan zdravlja,   danas 05. aprila u periodu od 8 do 11 časova na platou ispred Doma zdravlja organizovati sledeće aktivnosti:
  • merenje telesne težine, telesne visine i BMI (indeks uhranjenosti)
  • merenje krvnog pritiska
  • merenje nivoa šećera u krvi
  • zakazivanje skrininga za kolorektalni karcinom - FOB test (za parna godišta od navršenih 50 do 74 godine)
  • upitnik procene rizika za dijabetes 2
  • merenje koštano mineralnog statusa
  • biće podeljenje brošure o prevenciji KVB, značaju fizičke aktivnosti, prevenciji dm2, HPV vakcini Grada Užice         dz uzice _1