Izveštaj o radu direktora OB Užice za januar 2024.godine
Užice, 14. Februar 2024.

U periodu od  3.01.2024 - 1.02.2024.godine, urađeno je:

 • Završen je redovan godišnji popis.
 • Implementiran je sistem Iskra.
 • Intenzivirana obuka za primenu DSG sistema. 
 • Unapređena je saradnja između Službe transfuzije i Oglasne table Užice.
 • Formirana Radiološka trijazna komisija   za dijagnostiku NMR  i CT. 
 • Formirana Gastroenterološka trijažna  komisija.
 • Formirana Kardiološka trijažna komisija. 
 • Rad u Službi operacionog bloka organizovan tako da je u funkciji sedam operacionih sala.
 • Povećan broj instrumentara u operacionim salama. 
 • Napravljen kontinuitet u obuci za laparoskopske operacije karcinoma kolona ( sa saradnicima iz referentnih ustanova ).
 • Kompletno isporučena oprema za VTO.
 • Poboljšana ishrana pacijenata.
 • Postignut dogovor sa specijalizantima oko zaostalih isplata i dinamike isplata u narednom periodu.
 • Formiran novi Etički odbor.
 • Plan rada za naredni period:

 • Prijem najavljene donacije opreme za dijalizu.
 • Poslat zahtev za proširenje kapaciteta za Službu palijativne nege u OB Užice.
 • Formiranje Centra za zaštitu od jonizujućeg zračenja .
 • Započeti razgovori oko rekonstrukcije protivpožarnog sistema.
 • Napravljen plan obuke radnika za protivpožarnu zaštitu.
 • Napravljen plan za popravku sistema za centralno grejanje.
 • Započeti razgovori oko nabavke opreme za operacije katarakte.
 • Puštanje u rad novog aparata za NMR. 
 • Poboljšati kontrolu fakture.